Bedömning av likabehandling

Enligt diskrimineringslagen som trädde i kraft från början av år 2015 är bedömning av likabehandling en viktig del av likabehandlingsplaneringen. Bedömning av likabehandling betyder att en organisation bedömer sin verksamhet utifrån hur klienter och arbetstagare med olika bakgrund bemöts i verksamheten. Bedömningen kan göras på flera olika sätt. Mer information om de olika sätten och annat material finns på webbplatsen Vad då Equality.fi. Mera information om bedömning av likabehandling i Finlex.

Ytterligare information:
Panu Artemjeff, specialsakkunnig, tfn 02951 50211, e-post: fornamn.efternamn@om.fi
Katriina Nousiainen, överinspektör, tfn 02951 50275, e-post: fornamn.efternamn@om.fi