Bedömning av språkliga konsekvenser

Syftet med bedömning av konsekvenser är att ta fram information åt dem som deltar i lagberedningen, samt åt beslutsfattare. En bra konsekvensbedömning ger information om olika alternativ samt förbättrar lagstiftningen kvalitet. Anvisningen för bedömning av språkliga konsekvenser kompletterar justitieministeriets anvisning för bedömning av konsekvenserna av lagförslag (Justitieministeriets publikationer 2008:3).

Anvisningen för bedömning av språkliga konsekvenser gäller bedömningen av lagförslags konsekvenser för nationalspråken. Bedömningsprinciperna kan tillämpas även på samiska och i tillämpliga delar på andra språk.

Frågor som ska granskas vid bedömningen av språkliga konsekvenser är konsekvenserna för förverkligandet av den enskildes språkliga rättigheter, ändringar i reglering av administrativa områden, konsekvenserna för myndigheterna samt konsekvenserna för personalen. Anvisningen innehåller frågor som man kan använda som hjälpmedel när regleringens konsekvenser bedöms.

Anvisning om bedömning av språkliga konsekvenser 46/2016

Förhandsbedömning av språkliga konsekvenser vid beredning av förändringar i lagstiftningen och administrationen 68/2012