Hoppa till innehåll
Media

Bekämpning av överskuldsättning

De finländska hushållens ekonomiska problem, betalningsanmärkningar och skulder har ökat under de senaste åren. I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ingår flera åtgärder som syftar till att ingripa i medborgarnas överskuldsättning. Dessa åtgärder samordnas vid justitieministeriet.

Åtgärderna inkluderar bland annat:

  • Införande av ett positivt kreditupplysningsregister och förkortning av förvaringstiderna för betalningsanmärkningar

Ett positivt kreditupplysningsregister införs under regeringsperioden. Samtidigt förkortas förvaringstiderna för betalningsanmärkningar.

  • Bättre tillgång till ekonomi- och skuldrådgivning

Tillgången till ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning förbättras och tjänsterna görs lättare att hitta än för närvarande.

  • Ökad föregripande ekonomisk rådgivning

Medborgarnas ekonomiska kunnande och kontroll över sin ekonomi utvecklas i alla åldersgrupper. Det ses till att de överskuldsatta får hjälp lättare än för närvarande.

  • Regleringen av konsumentkrediter ses över

Regleringen av snabblån och andra konsumentkrediter följs upp. Regleringen skärps om den inte är tillräckligt effektiv, och aggressiv marknadsföring åtgärdas genom lagstiftning.

Tillsynen över dem som beviljar snabblån koncentreras till Finansinspektionen.

  • Skuldsattas ställning lättas

För indrivningskostnader som faktureras fastställs en övre gräns i euro. Reformen gäller såväl privatpersoner som andra gäldenärer.

Möjligheten att höja det skyddade beloppet vid utsökning och alternativa sätt att underlätta situationen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster.

Ett annat mål är att förbättra skuldsaneringarna och deras täckning.

Kontaktinformation

Mari Aalto, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens 0295150502  


Katri Kummoinen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt 0295150266  


Merja Muilu, regeringsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster 0295150200  


Tia Möller, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd 0295150105  

Tillbaka till toppen