Hannu Taimisto: Utmaningar inom området för internationell rättsvård

Hannu Taimisto: Utmaningar inom området för internationell rättsvård   fi | sv De finska rättsmyndigheterna sköter numera allt oftare uppgifter...

Saana Tarhanen: Färre hinder för frivilligverksamhet

Saana Tarhanen: Färre hinder för frivilligverksamhet 15.10.2015 Frivilligverksamhet omfattar ett så pass brett och snabbt utvecklande område att...

Heikki Paloheimo: Seppo Niemelä in Memoriam

Heikki Paloheimo: Seppo Niemelä in Memoriam 5.10.2015   Den starka förespråkaren av finsk folkbildning och medborgardelaktighet, filosofie doktor...

Tapio Laamanen: Hörnstenar och järnhårda ramar

Tapio Laamanen: Hörnstenar och järnhårda ramar  fi | sv Regeringen som inledde sitt arbete i våras har under bara några månader fattat stora beslut...

Johanna Suurpää: Kan likabehandling planeras?

Johanna Suurpää: Kan likabehandling planeras?   fi | sv Borde likabehandling planeras? Och kan man över huvud taget göra upp planer för att se...