Tuula Kivari: HAIPA-projektet framskrider mot införande av e-tjänster

Tuula Kivari: HAIPA-projektet framskrider mot införande av e-tjänster  fi  |  sv Mitt första år som chef i projektet för att skapa ett...

Corinna Tammenmaa: Genomförandet av rekommendationerna i språkberättelsen i full gång

Corinna Tammenmaa: Genomförandet av rekommendationerna i språkberättelsen i full gång  fi | sv Före årsskiftet godkände statsrådet regeringens...

Satu Kaskinen: Samerna och de samiska språken i Finland

Satu Kaskinen: Samerna och de samiska språken i Finland  fi | sv Så här på samernas nationaldag vill jag gärna lyfta fram de samer som bor i Finland...

Kari Kiesiläinen: Domstolsväsendet under 2020-talet: fungerande strukturer, smidigare processer och digital behandling

Kari Kiesiläinen: Domstolsväsendet under 2020-talet: fungerande strukturer, smidigare processer och digital behandling fi I sv Domstolarna har till uppgift...

Minister Antti Häkkänen: Målet ett Finland fritt från trakasseri

Minister Antti Häkkänen: Målet ett Finland fritt från trakasseri  fi | sv Jag utmanar justitieministeriets förvaltningsområde, övriga ministerier,...