Inlägg med taggen oikeus .

Tiina Astola: Tingsrätter och rättsskydd – placeringsorten är inte den viktigaste frågan

Tiina Astola: Tingsrätter och rättsskydd – placeringsorten är inte den viktigaste frågan   fi | sv På 1970-talet auskulterade jag vid Pargas...

Jari Lindström: Asylfrågorna fick hög prioritet

Jari Lindström: Asylfrågorna fick hög prioritet   fi | sv När jag började som justitieminister i maj angavs målen för regeringsperioden tydligt i...

Merja Muilu: Från advokater för fattiga till chattande rättsbiträden

Merja Muilu: Från advokater för fattiga till chattande rättsbiträden  fi | sv Helhetsplanen för rättshjälpsverksamheten med riktlinjer för...

Hannu Taimisto: Utmaningar inom området för internationell rättsvård

Hannu Taimisto: Utmaningar inom området för internationell rättsvård   fi | sv De finska rättsmyndigheterna sköter numera allt oftare uppgifter...

Tiina Astola: Stöd till förnyelse

Tiina Astola: Stöd till förnyelse   fi | sv Jag har tidigare behandlat reformprogrammet för rättsvården och dess genomförande i den här bloggen...