Dataadministration

E-post: förnamn.efternamn@om.fi

Dataadministrationsenheten

Dataadministrationsdirektör Tarmo Maunu, tfn 02951 50315
Specialsakkunnig Riitta Marttila, tfn 02951 50542
Specialsakkunnig Jari Jauhiainen, tfn 02951 50324
Specialsakkunnig Erkki Saukkonen, tfn 02951 50530
Planerare Juho Kämäri, tlf 02951 50187
Avdelningssekreterare Riitta Kupiainen, tfn 02951 50184

Dataadministration

Dataadministration

Kimmo Janhunen, ledande expert 

0295150020 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig 

0295150324 

Johanna Järvinen, specialsakkunnig 

0295150004 

Juho Kämäri, planerare 

0295150187 

Riitta Marttila, specialsakkunnig 

0295150542 

Tarmo Maunu, Dataadministrationsdirektör 

0295150315 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig 

0295150530 

Exerna länkar

Rättsregistercentralen svarar för underhållet och utvecklingen av informationssystemen inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori) tillhandahåller grundläggande informationstekniktjänster för justitieförvaltningen.