Dataadministration

E-post: förnamn.efternamn@om.fi

Dataadministrationsenheten

Dataadministrationsdirektör Tarmo Maunu, tfn 02951 50315
Specialsakkunnig Riitta Marttila, tfn 02951 50542
Specialsakkunnig Jari Jauhiainen, tfn 02951 50324
Specialsakkunnig Erkki Saukkonen, tfn 02951 50530
Planerare Juho Kämäri, tlf 02951 50187
Avdelningssekreterare Riitta Kupiainen, tfn 02951 50184

Dataadministration

Dataadministration

Kimmo Janhunen, ledande sakkunnig 

 +358295150020 
 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig 

 +358295150324 
 

Johanna Järvinen, specialsakkunnig 

 +358295150004 
 

Rebecca Kramsu, högskolepraktikant 

 +358295150057 
 

Juho Kämäri, planerare 

 +358295150187 
 

Riitta Marttila, specialsakkunnig 

 +358295150542 
 

Tarmo Maunu, Dataadministrationsdirektör 

 +358295150315 
 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig 

 +358295150530 
 

Exerna länkar

Rättsregistercentralen svarar för underhållet och utvecklingen av informationssystemen inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori) tillhandahåller grundläggande informationstekniktjänster för justitieförvaltningen.