Delegation för ekonomihantering

Statsrådet har tillsatt en delegation för ekonomihantering för perioden 2.5.2019–1.5.2023.

Delegationen för ekonomihantering finns i anslutning till justitieministeriet för att förbättra kunskaperna i ekonomi och främja samarbetet mellan olika aktörer.

Delegationen för ekonomihantering har till uppgift att

1) främja kunskaperna, fostran och forskning i ekonomihantering samt utvecklandet av den ekonomiska rådgivningen,
2) stöda och främja samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer vid utvecklandet av ekonomihanteringen och förebyggandet av överskuldsättning, och
3) på annat sätt främja ekonomihanteringen i samhället.

Sammansättning

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Pekka Timonen, kanslichef, justitieministeriet

Vice ordförande
Antti Neimala, överdirektör, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar

Virva Juurikkala, social- och hälsovårdsministeriet
(Pasi Moisio, Institutet för hälsa och välfärd)

Anja Peltonen, Konkurrens- och konsumentverket
(Taina Mäntylä, Konkurrens- och konsumentverket)

Kristiina Kaihari, Utbildningsstyrelsen
(Minna Autio, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet)

Tiina Saarela, Kyrkostyrelsen
(Ville Kujanpää, Settlementförbundet)

Paula Pessi, Konsumentförbundet rf
(Tiina Vyyryläinen, Konsumentförbundet rf)

Riina Tammenkoski, Utsökningverket
(Marika Valjakka, Häradsfogdarna i Finland r.f.)

Panu Kalmi, Vasa Universitet
(Anna-Riitta Lehtinen, Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet)

Aila Kronqvist, Skuldrådgivning rf 
(Teija Hyytiäinen, Västra och inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt)

Elina Antila, FINE Försäkring- och finansrådgivningen
(Jussi Karhunen, Finanssiala ry) 

Teija Jerkku, Martha rf 
(Salka Orivuori, Martha rf)

Juha A. Pantzar, Garantistiftelsen
(Minna Backman-Grönqvist, Garantistiftelsen)

Richard Brander, Finlands Bank 
(Sampo Alhonsuo, Finansinspektionen)

Jouni Muhonen, Suomen Asiakastieto
(Andreas Lindroos, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry) 

Iiris Hynönen, Finlands Gymnasistförbund rf 
(Elias Tenkanen,  Finlands Yrkesstuderandes Förbund - SAKKI ry)

Sakari Tuomisto, Finlands studentkårers förbund r.f.
(Antti Hallia, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK)