Delta i evenemang

På denna sida hittar du information om evenemang som ordnas inom ramen för projektet. Här kan du också anmäla dig till evenemangen.

Webbinarium: Barns och ungas röster ska höras i beredning– resultat och observationer från projektet CP4Europe


Tid:  Fredag den 12 maj 2023 kl. 13.00–14.45
Plats:  På webben (Teams)

Evenemangets program

Anmälan senast den 10 maj 2023

Webinar on child and youth participation


Time: Wednesday 22nd of March 2023, 1.00-3.30 PM (CET)
Place: Online (Teams)

More information and registration (by 20th of March 2023)

Webinar programme

Webinar programme off-evenemanget för projektet 


När? fredagen den 17 september 2021 kl. 9.00–11.45

Evenemangets program (pdf)

Material som presenterades vid evenemanget finns i statsrådets projektregister (under Dokument)

Behandling av personuppgifter


Justitieministeriet samlar in personuppgifter om dem som deltar i projektets evenemang. Syftet med insamlingen av uppgifter är kontakt gällande projektet och ordnandet av evenemang. Närmare information om behandlingen av dina personuppgifter finns på justitieministeriets webbplats på adressen https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd. Du kan också kontakta specialsakkunnig Liisa Männistö (e-postadress: [email protected]i).


Behandling av personuppgifter i justitieministeriets tjänster