Delta i evenemang

På denna sida hittar du information om evenemang som ordnas inom ramen för projektet. Här kan du också anmäla dig till evenemangen.

Kick off-evenemanget för projektet 


När? fredagen den 17 september 2021 kl. 9.00–11.45
Var? på webben (Teams)
Till vem? Kick off-evenemanget riktar sig till alla tjänstemän inom statsförvaltningen som är intresserade av att höra om och diskutera metoder för att stödja barns och ungas deltagande och hörande av barn och unga.
Vad? Vid kick off-evenemanget berättar vi om planerna för projektet och åtgärderna i det nationella demokratiprogrammet och den nationella barnstrategin för att stödja barns och ungas möjligheter att delta. Ni får också höra fallexempel och erfarenhetsbaserade anföranden i fråga om hur barn och unga har deltagit i beredningsprocesser inom statsförvaltningen. Företrädare för Europarådet presenterar projektets verksamhet på europeisk nivå och en ny handbok för att stödja barns deltagande. Vid evenemanget presenteras dessutom två handböcker som riktar sig till lagberedare. En av handböcker behandlar samråd med barn och unga och den andra handlar om barnkonsekvensbedömning.
Hur kan jag delta? Anmäl dig senast den 14 september 2021 webbformulär.


Evenemangets program (pdf)

Behandling av personuppgifter


Justitieministeriet samlar in personuppgifter om dem som deltar i projektets evenemang. Syftet med insamlingen av uppgifter är kontakt gällande projektet och ordnandet av evenemang. Närmare information om behandlingen av dina personuppgifter finns på justitieministeriets webbplats på adressen https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd. Du kan också kontakta specialsakkunnig Liisa Männistö (e-postadress: [email protected]i).


Behandling av personuppgifter i justitieministeriets tjänster