Hoppa till innehåll
Media

Det nationella demokratiprogrammet 2025

Syftet med det förvaltningsövergripande demokratiprogrammet är att främja delaktighet och en ny slags växelverkan mellan förvaltningen och civilsamhället. Programmet syftar till att ställa delaktighet och demokrati i centrum för den offentliga förvaltningens verksamhet. 

Programmet syftar också till att utveckla nya sätt att delta, främja öppenhet och delaktighet vid beredningen av ärenden, stärka civilsamhällets verksamhetsförutsättningar, stödja fostran till demokrati och mänskliga rättigheter samt förbättra ungas möjligheter att delta.

De parlamentariska arbetsgrupper som tillsätts inom ramen för programmet ska utreda möjligheterna att utveckla lagstiftningen som gäller val, partier, partifinansiering och medborgarinitiativ samt bereda inrättandet av ett register över lobbare.

Det nationella demokratiprogrammet 2025 omfattar de många åtgärder i statsminister Marins regeringsprogram som främjar det civila samhället och delaktighet. Programmet är ett underlag för de projekt som genomförs vid ministerierna för att främja demokrati.

Kontaktinformation

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  0295150348  


Liisa Männistö, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  barns och ungas delaktighet  medborgarsamhälle  KANE  0295150231  


Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  0295150416  

Tillbaka till toppen