Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter svarar för att främja förutsättningarna för medborgarinflytande, sköter de uppgifter som ankommer på justitieministeriet enligt vallagen, partilagen och språklagen och de uppgifter som hänför sig till planering, genomförande och uppföljning av politiken för grundläggande rättigheter samt sörjer för samernas kulturella autonomi och samordningen av samefrågor.

Vid ingången av 2015 överflyttades ansvaret för diskrimineringslagens nationella och internationella uppgifter som hänför sig till att främja likabehandling och motarbeta diskriminering från inrikesministeriet till justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter. Enheten tog också över ansvaret för de pågående projekten i anslutning till uppgifterna och delegationen för etniska relationer överflyttades.

Även diskrimineringsombudsmannen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen överflyttades till justitieministeriets förvaltningsområde och underställdes enhetens resultatstyrning.

Direktör Johanna Suurpää

Kontaktinformation

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Milla Aaltonen, projektchef 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150061 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150211 

Sami Demirbas, sakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150233 

Maija Haltia, Kanslichefens sekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150608 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150018 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150127 

Arto Jääskeläinen, valdirektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150128 

Peter Kariuki, överinspektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150191 

Satu Kaskinen, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150322 

Ellen Lindholm, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150193 

Mia Luhtasaari, projektkoordinator 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150130 

Vava Lunabba, överinspektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150136 

Michaela Moua, Projektiasiantuntija 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150229 

Liisa Männistö, sakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150231 

Katriina Nousiainen, överinspektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150275 

Laura Nurminen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

Krista Nuutinen, projektchef 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150084 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150293 

Vinh Pham, högskolepraktikant 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150093 

Henni Purtonen, avustaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150148 

Anna Saarela, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150050 

Anneli Salomaa, projektledare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150164 

Nadezda Savolainen, Assistentti 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150002 

Maria Soininen, överinspektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150067 

Nina Suorsa, inspektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150279 

Johanna Suurpää, Direktör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150534 

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150181 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150169 

Terttu Tuomi, hallinnollinen avustaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150206 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150416 

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150348 

Hanna Kiiskinen, föredragande 

Vuorikatu 24, 00100 Helsinki

0295150212 

Juhani Kortteinen, generalsekreterare 

Vuorikatu 24, 00100 Helsinki

0295150151 

Pasi Ontermaa, avdelningssekreterare 

Vuorikatu 24, 00100 Helsinki

0295150159 

På grund av ett tekniskt fel saknas tillfälligt en del av justitieministeriets kontaktuppgifter. Avdelningarnas fullständiga kontaktuppgifter finns tillgängliga här