Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter svarar för att främja förutsättningarna för medborgarinflytande, sköter de uppgifter som ankommer på justitieministeriet enligt vallagen, partilagen och språklagen och de uppgifter som hänför sig till planering, genomförande och uppföljning av politiken för grundläggande rättigheter samt sörjer för samernas kulturella autonomi och samordningen av samefrågor.

Vid ingången av 2015 överflyttades ansvaret för diskrimineringslagens nationella och internationella uppgifter som hänför sig till att främja likabehandling och motarbeta diskriminering från inrikesministeriet till justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter. Enheten tog också över ansvaret för de pågående projekten i anslutning till uppgifterna och delegationen för etniska relationer överflyttades.

Även diskrimineringsombudsmannen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen överflyttades till justitieministeriets förvaltningsområde och underställdes enhetens resultatstyrning.

Direktör Johanna Suurpää

Kontaktinformation

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Milla Aaltonen, projektchef 

0295150061 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig 

0295150211 

Sami Demirbas, sakkunnig 

0295150233 

Maija Haltia, administrativ medarbetare 

0295150608 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman 

0295150018 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman 

0295150127 

Maija Iles, regeringssekreterare 

0295150038 

Arto Jääskeläinen, valdirektör 

0295150128 

Peter Kariuki, överinspektör 

0295150191 

Satu Kaskinen, projektchef 

0295150322 

Joanna Leinola, högskolepraktikant 

0295150180 

Ellen Lindholm, avdelningssekreterare 

Mia Luhtasaari, sakkunnig 

0295150130 

Vava Lunabba, överinspektör 

0295150136 

Michaela Moua, projektchef 

0295150229 

Liisa Männistö, specialsakkunnig 

0295150231 

Katriina Nousiainen, överinspektör 

0295150275 

Laura Nurminen, specialsakkunnig 

0295150008 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman 

0295150293 

Tommi Palosaari, Projektspecialist 

0295150102 

Laura Peuraniemi, regeringssekreterare 

0295150037 

Salla Ponkala, högskolepraktikant 

0295150830 

Julia Puumalainen, högskolepraktikant 

0295150023 

Hanna (OM) Rönty, specialsakkunnig 

0295150035 

Anna Saarela, regeringssekreterare 

Anneli Salomaa, projektledare 

0295150164 

Nadezda Savolainen, administrativ medarbetare 

0295150002 

Maria Soininen, regeringssekreterare 

0295150067 

Nina Suorsa, inspektör 

Johanna Suurpää, Direktör 

0295150534 

Corinna Tammenmaa, Språkrättsråd 

0295150181 

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman 

0295150169 

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare 

0295150206 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 

0295150416 

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 

0295150348 

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Hanna Kiiskinen, föredragande 

0295150212 

Juhani Kortteinen, generalsekreterare 

0295150151 

Laura Lappi, harjoittelija 

0295150042 

Pasi Ontermaa, avdelningssekreterare 

0295150159