Ett #trakasserifritt Finland

Syftet med kampanjen #trakasserifritt är att lyfta fram goda handlingsmodeller som man kan använda för att ingripa i sexuella trakasserier i såväl företag och gemenskaper som i olika organisationer. Organisationer som går med i kampanjen för offentligt fram sin förbindelse att ingripa i trakasserisituationer och berättar om handlingsmodeller de använder för detta. I kampanjen utmanas organisationer att tillsammans delta i arbetet mot trakasserier.

Kampanjen koncentreras i tre punkter:

1. Ingrip om du ser

2. Berätta om du upplever

3. Agera och sprid information

Justitieminister Antti Häkkänen som startat kampanjen påpekar att var och en har rätt till fysisk integritet.

- Enbart lagstiftning är dock inte ett tillräckligt verktyg för att förhindra trakasserier. Att ingripa i trakasserier förutsätter åtgärder från oss alla. Det är fråga om en kulturell förändring där man också behöver offentlig påtryckning.

Om det förekommer trakasserier bör tröskeln för att anmäla dessa vara så låg som möjligt.

Dela god praxis

Diskussionen som förs om sexuella trakasserier behöver nu exempel på god praxis och sätt att ingripa i dessa fall.

Justitieminister Antti Häkkänen utmanar justitieministeriets förvaltningsområde, övriga ministerier, politiska partier, arbetsplatser och organisationer att delta i arbetet mot sexuella trakasserier och kampanjen #trakasserifritt.

Har din egen organisation visat sig vara effektiv då det gäller att utrota trakasserier? Dela information om hur din organisation ingriper i trakasserier och beskriv goda handlingsmodeller.

Sänd ditt tips på god praxis eller goda idéer via e-post till viestinta.om(at)om.fi.   

Vi samlar god praxis på dessa sidor.

I sociala medier kan du berätta om goda handlingsmodeller med hashtaggen #trakasserifritt.

Kom med och berätta hur Finland ska göras #trakasserifritt!

Läs mer:

Justitieminister Antti Häkkänens blogg

Mer information om vad sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är och hur de kan förebyggas:

https://www.tasa-arvo.fi/web/SV//trakasserier

https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/syrjinta/hairinta (på finska)

https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/syrjinta/syrjinta-ja-hairinta-suomessa (på finska)

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/osakligt-bemotande