Ansökningsomgångarna inom EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området 2022

EU:s finansieringsprogram för rättsliga frågor (Justice Programme) syftar till att främja utvecklingen av området för rättsliga frågor i Europa genom att rikta finansiering till civil- och straffrättsligt samarbete, till främjande av rättigheterna för brottsoffer och för personer som är misstänkta eller åtalade för brott, till projekt inom e-juridik och till juridisk utbildning. Genom programmet stöds bland annat yrkesutbildade personer inom det rättsliga området och aktörer inom det civila samhället. 

EU-finansiering kan sökas enligt de enskilda ansökningsvillkoren av myndigheter, universitet och forskningsinstitut samt civilsamhällesorganisationer. Finansiering kan sökas bland annat för utbildning av aktörer inom det rättsliga området, för analys- och uppföljningsverksamhet och för spridning av kunskap. Finansieringen kan användas exempelvis till att tillsätta helt nya projekt eller finansiera genomförandet av förpliktelser som följer av EU-lagstiftningen. 

Finansieringen i utlysningarna 2022 riktades till civilrättsligt och straffrättsligt samarbete, projekt inom e-juridik samt till juridisk utbildning. Den sammanlagda budgeten för finansieringsprogrammet 2022 uppgår till cirka 44 miljoner euro.

Ansökningsomgångarna i Europeiska kommissionens portal.

Mer information:
Roosa Talvitie, specialsakkunnig, tfn 0295 150 157, [email protected]r

Öppna utlysningar         

Det finns för närvarande inga öppna utlysningar inom programmet.                                         

Tidigare utlysningar