Ansökningsomgångarna inom EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området 2023

EU:s finansieringsprogram för rättsliga frågor (Justice Programme) syftar till att främja utvecklingen av området för rättsliga frågor i Europa genom att rikta finansiering till civil- och straffrättsligt samarbete, till främjande av rättigheterna för brottsoffer och för personer som är misstänkta eller åtalade för brott, till projekt inom e-juridik och till juridisk utbildning. Genom programmet stöds bland annat yrkesutbildade personer inom det rättsliga området och aktörer inom det civila samhället. 

EU-finansiering kan sökas enligt de enskilda ansökningsvillkoren av myndigheter, universitet och forskningsinstitut samt civilsamhällesorganisationer. Finansiering kan sökas bland annat för utbildning av aktörer inom det rättsliga området, för analys- och uppföljningsverksamhet och för spridning av kunskap. Finansieringen kan användas exempelvis till att tillsätta helt nya projekt eller finansiera genomförandet av förpliktelser som följer av EU-lagstiftningen. 

Ansökningsomgångarna i Europeiska kommissionens portal.

Mer information:
Roosa Talvitie, specialsakkunnig, tfn 0295 150 157, [email protected]r

Öppna utlysningar         

Europeiska kommissionen har utlyst ansökan om finansiering ur EU:s finansieringsprogram Rättsliga frågor (Justice Programme) för 2023. Finansiering riktas till civilrättsligt och straffrättsligt samarbete och juridisk utbildning. 

Den sammanlagda budgeten för finansieringsprogrammet Rättsliga frågor 2023 uppgår till cirka 60 miljoner euro. 

                                  

Tidigare utlysningar