Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten svarar för justitieministeriets personalförvaltning och övriga administrativa uppgifter som inte sköts av ministeriets andra avdelningar och enheter eller fr.o.m. den 1 mars 2015 av statsrådets förvaltningsenhet. Dessutom sörjer förvaltningsenheten för vissa särskilda uppgifter, t.ex. benådningsärenden, Finlands författningssamling och den elektroniska författningsdatabanken. 

Förvaltningsdirektör Arja Apajalahti-Laine (Olli Muttilainen tjänsteledig)

Förvaltningsfrågor
utvecklingschef Aki Hietanen 

Personalärenden
personalchef Taru Ritari

Kontaktinformation

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten

Olli Muttilainen, Förvaltningsdirektör 

0295150011 

Ansvarsområdet för personalärenden

Henkilöstöasiantuntijat - 

0295150355 

Arja Apajalahti-Laine, Personalchef 

0295150514 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare 

0295150468 

Satu Haukanheimo, assistent 

0295150514 

Satu Kainulainen, personalexpert 

0295150075 

Leena Koski-Homi, Utvecklingsexpert 

0295150180 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert 

0295150490 

Eila Kröger, personalexpert 

0295150134 

Elisa Kumpula, regeringssekreterare 

0295150116 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare 

0295150456 

Nina Oksanen, specialsakkunnig 

0295150404 

Eija Palonen, personalplanerare 

0295150153 

Taru Ritari, specialsakkunnig 

0295150306 

Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

Joanna Grandell, överinspektör 

namnlagstiftning

0295150220 

Aki Hietanen, utvecklingschef 

Finlexförfattningssamling

0295150510 

Tiina Husso, Projektkoordinator 

0295150287 

Kaija Jalasmäki, planerare 

0295150089 

Riitta Kupiainen, avdelningssekreterare 

0295150184 

Veijo Kylander, inspektör 

0295150268 

Eila Nurmilaukas, planerare 

0295150424 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare 

äktenskapslagstiftningbenådning

0295150068 

Saara Packalén, projektledare 

0295150073 

Päivi Pihlajamäki, avdelningssekreterare 

0295150087 

Tarja Riskilä, avdelningssekreterare 

0295150186 

Oili Salminen, specialsakkunnig 

0295150588 

Minna Ylimaunu, projektledare 

0295150001 

Stöd för ledningen

Mikko Aaltonen, specialsakkunnig 

0295150092 

Ani Antila-Virtanen, ledningens sekreterare 

0295150460 

Juhani Jokinen, selvitysmies 

0295150009 

Sanna Laine, ledningens sekreterare 

Teija Moilanen, ministerns sekreterare 

0295150434 

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare 

0295150125 

Helena Pirinen, administrativ medarbetare 

0295150198 

Venla Salmi, konsultativ tjänsteman 

0295150064 

Maija Säkäjärvi, Ledningens expert 

0295150124 

Externa länkar

Benådningsansökningar på justitieministeriets webbsidor

Statens författningsdata Finlex