Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten svarar för justitieministeriets personalförvaltning och övriga administrativa uppgifter som inte sköts av ministeriets andra avdelningar och enheter eller fr.o.m. den 1 mars 2015 av statsrådets förvaltningsenhet. Dessutom sörjer förvaltningsenheten för vissa särskilda uppgifter, t.ex. benådningsärenden, Finlands författningssamling och den elektroniska författningsdatabanken. 

Förvaltningsdirektör Olli Muttilainen

Förvaltningsfrågor
utvecklingschef Aki Hietanen 

Personalärenden
personalchef Arja Apajalahti-Laine

Kontaktinformation

Förvaltningsenheten

Ansvarsområdet för personalärenden

Henkilöstöasiantuntijat -,  

 +358295150355 
 

Arja Apajalahti-Laine, Personalchef 

 +358295150514 
 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare 

 +358295150468 
 

Satu Haukanheimo, assistent 

 +358295150514 
 

Satu Kainulainen, personalexpert 

 +358295150075 
 

Leena Koski-Homi, Utvecklingsexpert 

 +358295150180 
 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert 

 +358295150490 
 

Eila Kröger, personalexpert 

 +358295150134 
 

Minna Markkila, regeringssekreterare 

 +358295150080 
 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare 

 +358295150456 
 

Nina Oksanen, specialsakkunnig 

 +358295150404 
 

Eija Palonen, personalplanerare 

 +358295150153 
 

Taru Ritari, specialsakkunnig 

 +358295150306 
 

Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

Joanna Grandell, överinspektör 

namnlagstiftning

 +358295150220 
 

Aki Hietanen, utvecklingschef 

Finlexförfattningssamling

 +358295150510 
 

Tiina Husso, Projektkoordinator 

 +358295150287 
 

Kaija Jalasmäki, specialsakkunnig 

 +358295150089 
 

Riitta Kupiainen, avdelningssekreterare 

 +358295150184 
 

Veijo Kylander, inspektör 

 +358295150268 
 

Eila Nurmilaukas, planerare 

 +358295150424 
 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare 

äktenskapslagstiftningbenådning

 +358295150068 
 

Saara Packalén, projektledare 

 +358295150073 
 

Päivi Pihlajamäki, avdelningssekreterare 

 +358295150087 
 

Tarja Riskilä, avdelningssekreterare 

 +358295150186 
 

Oili Salminen, specialsakkunnig 

 +358295150588 
 

Janniina Suominen, högskolepraktikant 

 

Minna Ylimaunu, projektledare 

 +358295150001 
 

Förvaltningsenheten

Aleksi Karvonen, högskolepraktikant 

 

Olli Muttilainen, Förvaltningsdirektör 

 +358295150011 
 

Stöd för ledningen

Mikko Aaltonen, ledande sakkunnig 

 +358295150092 
 

Ani Antila, ledningens sekreterare 

 +358295150460 
 

Juhani Jokinen, selvitysmies 

 +358295150009 
 

Sanna Laine, ledningens sekreterare 

 +358295150044 
 

Teija Moilanen, ministerns sekreterare 

 +358295150434 
 

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare 

 +358295150125 
 

Helena Pirinen, administrativ medarbetare 

 +358295150198 
 

Venla Salmi, konsultativ tjänsteman 

 +358295150064 
 

Maija Säkäjärvi, Ledningens expert 

 +358295150124 
 

Externa länkar

Benådningsansökningar på justitieministeriets webbsidor

Statens författningsdata Finlex