Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten svarar för justitieministeriets personalförvaltning och övriga administrativa uppgifter som inte sköts av ministeriets andra avdelningar och enheter eller fr.o.m. den 1 mars 2015 av statsrådets förvaltningsenhet. Dessutom sörjer förvaltningsenheten för vissa särskilda uppgifter, t.ex. benådningsärenden, Finlands författningssamling och den elektroniska författningsdatabanken. 

Förvaltningsdirektör Arja Apajalahti-Laine (Olli Muttilainen tjänsteledig)

Förvaltningsfrågor
utvecklingschef Aki Hietanen 

Personalärenden
personalchef Taru Ritari

Kontaktinformation

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten

Arja Apajalahti-Laine, Förvaltningsdirektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150514 

Tanja Jaatinen, Tietosuojalautakunnan sihteeri 

0295543500 

Ansvarsområdet för personalärenden

Henkilöstöasiantuntij - 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150355 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150468 

Satu Haukanheimo, avustaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

Satu Kainulainen, personalexpert 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150075 

Leena Koski-Homi, Utvecklingsexpert 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150180 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150490 

Eila Kröger, personalexpert 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150134 

Elisa Kumpula, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150116 

Nina Oksanen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150404 

Eija Palonen, personalplanerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150153 

Taru Ritari, Personalchef 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150306 

Sanna Ryhänen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150442 

Soile Sikström, Utvecklingsexpert 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

Ulla Westermarck, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150102 

Ansvarsomsrådet för förvaltningsfrågor

Matti Aitta, Specialsakkunnig i riskhanteringsfrågor 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150445 

Joanna Grandell, överinspektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150220 

Aki Hietanen, utvecklingschef 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150510 

Tiina Husso, Projektikoordinaattori 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150287 

Kaija Jalasmäki, planerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150089 

Johanna ( OM ) Järvinen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150004 

Riitta Kupiainen, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150184 

Veijo Kylander, inspektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150268 

Eila Nurmilaukas, planerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150424 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150068 

Saara Packalén, planerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150073 

Anna Rajala, planerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 Heslinki

0295150060 

Tarja Riskilä, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150186 

Oili Salminen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150588 

Minna Ylimaunu, projektledare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150001 

Stöd för ledningen

Mikko Aaltonen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150092 

Riikka Hyppönen, sekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150163 

Teija Moilanen, sektreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150434 

Tuuli Mustonen, sekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150125 

Mari Mäki, sekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150086 

Helena Pirinen, hallinnollinen avustaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150198 

Venla Salmi, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150064 

Maija Säkäjärvi, Ledningens expert 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150124 

Läs mer på justitieministeriet.fi

Benådningsansökningar

Externa länkar

Statens författningsdata Finlex