Främjande av likabehandling

Enligt diskrimineringslagen ska myndigheterna, utbildningsanordnarna och arbetsgivarna i sin verksamhet främja likabehandling. Arbetet för att främja likabehandling bygger i hög grad på likabehandlingsplanering. Likabehandlingsplanering betyder att en organisation på ett planmässigt och målmedvetet sätt bedömer och utvecklar sin verksamhet för att främja likabehandling.

Justitieministeriet utarbetar anvisningar och utvecklar verktyg som kan utnyttjas vid likabehandlingsplaneringen och bedömningen av likabehandling, upprätthåller systemet för uppföljning av diskriminering samt samordnar nationella informationskampanjer mot diskriminering.

På justitieministeriets webbplats likabehandling.fi finns praktiska verktyg och exempel på goda metoder som kan användas vid likabehandlingsplanering. På webbplatsen finns dessutom information om lagstiftning som gäller likabehandling, forskningsdata, kampanjer för att främja likabehandling samt utbildningsmaterial.