Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Vi svarar på de konsekvenser som situationen i Ukraina orsakar och åtgärdar följderna av covid-19-pandemin inom vårt förvaltningsområde

20.5.2022 12.56
JM
Regeringen förhandlade i dag om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022. Propositionen innehåller anslagsökningar bland annat för att trygga rättsvården, för att avveckla den anhopning av ärenden som uppstått till följd av covid-19-pandemin och för att vid Utsökningsverket verkställa sanktioner riktade mot ryska medborgare.

Hållbarare konsumtion genom konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen

19.5.2022 13.30
JM
EU strävar efter att öka konsumenternas möjligheter att göra hållbara konsumtionsval. I mars lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om ett nytt konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen som ska ingå i EU:s paket om cirkulär ekonomi. Statsrådet sände i dag direktivförslaget till riksdagen.

Lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar blir kortare i december

12.5.2022 13.50
JM
En anteckning om betalningsstörning avförs i fortsättningen inom en månad från det att kreditupplysningsföretagen har fått kännedom om betalningen. Reformen träder i kraft i början av december. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag.

Mer uppgifter om inlösningstillstånd på webben

12.5.2022 13.47
JM
Regeringen föreslår ändringar i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för att förbättra tillgången till information om pågående inlösningsärenden på webben. Ändringarna förtydligar också möjligheten för andra än ägarna av fastigheten som är föremål för inlösning att uttrycka sin åsikt.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen