Hoppa till innehåll
Media

Utbytet av straffregisteruppgifter effektiviseras i EU

30.6.2022 13.51
JM
Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister effektiviseras i fråga om tredjelandsmedborgare. Regeringen föreslår sådana ändringar i den nationella lagstiftningen som EU-förordningen om ett informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) förutsätter.

Ministerarbetsgrupp diskuterade ukrainska flyktingars rätt till hemkommun

30.6.2022 11.15
IM JM
Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet tog del av den förvaltningsövergripande utredning som beskriver vilka förutsättningar personer som får tillfälligt skydd har att få en hemkommun i Finland och de tjänster som följer därav. Ordförande för ministerarbetsgruppen är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Demokratipolitiska principbeslutet på remiss

29.6.2022 13.29
JM
Justitieministeriet ber om utlåtanden om statsrådets principbeslut som innehåller riktlinjer för den finländska demokratipolitiken på 2020-talet. Genom demokratipolitiken strävar man efter att främja att människors politiska och medborgerliga rättigheter tillgodoses på lika villkor i Finland och att ingen lämnas utanför samhället. Målet är att Finland också i fortsättningen ska höra till de mest demokratiska länderna i världen.

Förslag på remiss: Transparensen i val- och partifinansieringen ska förbättras

27.6.2022 13.45
JM
Justitieministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition som syftar till att öka transparensen i val- och partifinansieringen.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen