Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg yhteiskunnallinen muutos .

Förslag till lagstiftning som ska möjliggöra automatiska förvaltningsbeslut är nu på remiss

25.3.2022 13.41
FM JM
Beredningen av lagstiftning om automatiserat beslutsfattande framskrider. En proposition med förslag till allmän lagstiftning som ska möjliggöra automatiska förvaltningsbeslut är nu på remiss.

Arbetsgrupp föreslår lagstiftning som möjliggör automatiska förvaltningsbeslut

21.2.2022 12.06
JM
En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att det till förvaltningslagen ska fogas bestämmelser om automatiserad behandling vid avgörande av ärenden. Med ändringarna genomförs de bestämmelser om automatiserat beslutsfattande som EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter i den nationella lagstiftningen.

Det rättsliga samarbetet inom Europa digitaliseras

17.2.2022 16.52
JM
Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning om digitalisering av gränsöverskridande rättsligt samarbete i civilrättsliga, handelsrättsliga och straffrättsliga frågor. Statsrådet sände i dag förslaget till förordning och direktiv till riksdagen för kännedom.

Förbättringar i konsumentskyddslagen träder i kraft nästa år

22.12.2021 11.21
JM
Konsumentskyddslagen ändras i början av nästa år. Genom ändringarna genomförs EU:s direktiv om försäljning av varor och om digitalt innehåll och digitala tjänster. Republikens president stadfäste lagen i dag.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Tillbaka till toppen