Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet börjar onsdagen den 12 januari

5.1.2022 10.11
JM
Välfärdsområdesvalets förhandsröstningstid i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022. Den egentliga valdagen är söndagen den 23 januari 2022.

Innehåll med tagg demokratia .

Kommissionen föreslås ändringar för att främja demokratin i EU:s lagstiftning

13.1.2022 13.37
JM
Europeiska kommissionen föreslår att EU:s lagstiftning om val och demokrati ska reformeras. Målet är bland annat att säkerställa fria och rättvisa val, öka öppenheten i politisk reklam och stärka det demokratiska deltagandet. Statsrådet har i dag delgett riksdagen de förslag till direktivändringar och förordningsförslag som har lagts fram i ärendet.

I välfärdsområdesvalet är förhandsröstning utomhus möjlig i många kommuner

7.1.2022 11.52
JM
På webbplatsen valfinland.fi har det publicerats en förteckning över sådana förhandsröstningsställen i välfärdsområdesvalet där det är möjligt att rösta utomhus. Under den tid som förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet pågår kan alla röstberättigade i välfärdsområdesvalet använda sig av vilket som helst av de förhandsröstningsställen där det går att rösta utomhus.

Justitieministeriet rekommenderar kommunerna att påskynda vaccineringen av valfunktionärer

4.1.2022 10.02
JM
Vaalit. Val.
Justitieministeriet har sänt ett brev till kommunstyrelserna med en uppmaning till kommunerna att skyndsamt ordna coronavaccinering av valfunktionärer. Målet är att så många valfunktionärer som möjligt ska ha fått en fullständig vaccinationsserie i så god tid som möjligt före välfärdsområdesvalet.

Välfärdsområdesvalet den 23 januari 2022

14.12.2021 10.02
JM
Vaalit. Val.
Finlands första välfärdsområdesval förrättas söndagen den 23 januari 2022. I valet väljs välfärdsområdesfullmäktige för 21 välfärdsområden. Mandatperioden för välfärdsfullmäktige börjar den 1 mars 2022 och fortsätter till den 31 maj 2025.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Tillbaka till toppen