Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg demokratia .

Demokratipolitiska principbeslutet på remiss

29.6.2022 13.29
JM
Justitieministeriet ber om utlåtanden om statsrådets principbeslut som innehåller riktlinjer för den finländska demokratipolitiken på 2020-talet. Genom demokratipolitiken strävar man efter att främja att människors politiska och medborgerliga rättigheter tillgodoses på lika villkor i Finland och att ingen lämnas utanför samhället. Målet är att Finland också i fortsättningen ska höra till de mest demokratiska länderna i världen.

Öppenhetsregistret ska öka transparensen i fråga om lobbning

16.6.2022 13.41
JM
Regeringen föreslår att det stiftas en lag om öppenhetsregistret. Lagen förpliktar företag, föreningar och stiftelser att anmäla lobbning som riktas mot riksdagen och ministerierna. Syftet med öppenhetsregistret är att förbättra transparensen i kommunikation som strävar efter att påverka beredningen och beslutsfattandet samt att därigenom stärka medborgarnas förtroende.

Rapport: Demokratiskt underskott bland flerspråkiga finländare och invandrade bör åtgärdas

15.6.2022 12.01
JM
Invandrade personers och flerspråkiga finländares röst hörs inte i beslutsfattandet eller i den samhälleliga debatten. I en rapport som delegationen för etniska relationer (ETNO) publicerat i dag beskrivs hindren för samhällspåverkan och lösningar för hur de kan undanröjas.

E-panelen gör barns och ungas röst hörd i beslutsfattandet

11.4.2022 11.50
JM SHM UKM
Justitieministeriets nya webbtjänst E-panelen erbjuder en tillförlitlig och trygg plattform för hörande av barn och unga om aktuella frågor och för dialog mellan barn, unga och beslutsfattare.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Tillbaka till toppen