Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg oikeus .

Temporär höjning föreslås i gäldenärens skyddade belopp

20.10.2022 13.52
JM
Regeringen föreslår att utsökningslagstiftningen ändras temporärt så att gäldenärens skyddade belopp höjs för nästa år. Enligt propositionen höjs det skyddade beloppet vid utsökning till samma nivå som garantipensionen. Höjningen är ett ettårigt försök.

Lagändringar föreslås för att effektivisera brottsutredningen

20.10.2022 13.43
JM
Regeringen föreslår ändringar i tvångsmedelslagen och förundersökningslagen. Avsikten är att förtydliga och modernisera i synnerhet lagstiftningen om tvångsmedel. Syftet är också att effektivisera behandlingen av tvångsmedel och stärka skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna för den som är föremål för tvångsmedel.

Det föreslås skärpningar i bestämmelserna om konsumentkrediter

20.10.2022 13.39
JM
Regeringen föreslår att räntetaket för konsumentkrediter ska sänkas och att marknadsföringen av krediter ska begränsas ytterligare.

Justitieminister Henriksson: Rysslands krigsförbrytelser måste upphöra

13.10.2022 16.58
JM
Justitieminister Anna-Maja Henriksson ja kommissionär Didier Reynders
– Rysslands avsiktliga anfall mot ukrainska civila och civila mål är en krigsförbrytelse. De måste upphöra. De som är ansvariga för de fruktansvärda brotten måste ställas till svars. EU och det internationella samfundet kommer att förena sina krafter ytterligare. Vi står orubbligt på Ukrainas sida, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid EU-ländernas justitieministermöte i Luxemburg i dag.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Tillbaka till toppen