Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg oikeusvaltio .

Coronaviruspandemins konsekvenser för det rättsliga området diskuteras vid EU:s justitieministermöte

8.12.2021 16.08
JM
EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 9–10 december. Vid justitieministermötet diskuteras bland annat hur rättsstatsprincipen har tillgodosetts under de undantagsförhållanden som följt av coronavirusepidemin. Finland företräds av den ständiga representanten, ambassadören Markku Keinänen. Från justitieministeriet deltar kanslichef Pekka Timonen i mötet.

Justitieminister Henriksson: Förtroende är limmet i ett demokratiskt samhälle

11.11.2021 10.51
JM
Rättsstaten fungerar bra när medborgarna kan lita på att deras rättigheter tillgodoses. Förtroendet är limmet i ett demokratiskt samhälle, den sammanhållande kraften, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag på ett rättsstatsseminarium i Ständerhuset.

Minister Henriksson: beredningen av en redogörelse för rättsvården inleds

15.10.2021 14.07
JM
Regeringen har beslutat inleda beredningen av en redogörelse för rättsvården. Målet är att ge beslutsfattarna en övergripande och uppdaterad bild av rättsvårdens tillstånd i Finland. Redogörelsen bereds av justitieministeriet.

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten för 2022

13.8.2021 11.26
JM
För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt en miljard euro 2022. Detta är 15,6 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för innevarande år, när valutgifterna inte beaktas. Tillägget riktas till att stärka justitieförvaltningens basfinansiering.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Tillbaka till toppen