Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg oikeusvaltio .

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten för 2023

5.8.2022 10.38
JM
För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 1,09 miljarder euro för 2023. Detta är cirka 51 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022, eller cirka 42 miljoner euro mer om man bortser från valutgifterna. Ökningen beror bland annat på satsningar för att trygga rättsvården och på lönejusteringar i enlighet med tjänstekollektivavtalet.

Justitieminister Henriksson: Utvecklandet av rättsstaten måste fortsätta även i Finland

14.7.2022 16.47
JM
I Finland iakttas rättsstatsprincipen väl, men arbetet mot korruption och stödet till domstolarnas arbete måste fortsätta. Detta framgår av Europeiska kommissionens rapport om rättsstatsprincipen 2022, som granskar hur rättsstatsprincipen har iakttagits i EU.

Justitieminister Henriksson: Utvecklingen av rättsstaten bör säkerställas

11.5.2022 13.51
JM
Vi måste ha tillräcklig beredskap för att utveckla den finländska rättsstaten – vid behov också på grundlagsnivå. Jag bedömer att det under nästa regeringsperiod blir aktuellt att överväga behovet av ändringar på grundlagsnivå, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i samband med att en utredning om rättsstatsprincipen presenterades i Ständerhuset i dag.

​​​​​Justitieminister Henriksson: Rättsstatens kärna är medborgarnas förtroende

6.5.2022 12.52
JM
Anna-Maja Henriksson
Kärnan i rättsstaten utgörs av medborgarnas förtroende för ett rättvist samhälle och rättssystem. Advokaterna har en central roll inom rättsvården, säkerställandet av tillgången till rättigheter och främjandet av rättsstatsprincipen, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag på Advokatdagen i Helsingfors.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Tillbaka till toppen