Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg oikeusvaltio .

Justitieministeriets tjänstemannainlägg betonar rättsstaten i vardagen

24.3.2023 15.05
JM
Justitieministeriets tjänstemannainlägg beskriver rättsstatens tillstånd i Finland och centrala åtgärder för stärkandet av rättsstaten. Fokus ligger på den kommande regeringsperioden, men den tidsmässiga horisonten sträcker sig ofrånkomligen längre fram i tiden. Justitieministeriet kommer att erbjuda konkreta förslag på teman från tjänstemannainlägget som stöd i regeringsförhandlingarna.

Rysslands anfallskrig och rättsstatsfrågor behandlas vid EU:s justitieministermöte

8.3.2023 15.34
JM
EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 9–10 mars. Vid justitieministermötet diskuteras bland annat frågan om hur Rysslands rättsliga ansvar för krigsförbrytelser och andra allvarliga internationella brott i Ukraina ska realiseras. Finland företräds av den ständiga representanten, ambassadören Markku Keinänen. Från justitieministeriet deltar en tjänstemannadelegation.

Arbetsgrupp ska göra omfattande bedömning av utvecklingen av rättsväsendet

1.2.2023 16.13
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att stärka rättsstaten och utveckla rättsväsendet. Syftet är att främja rättsskipningens oberoende och rättssäkerhetens höga kvalitet samt användarvänligheten i rättsväsendets tjänster.

Redogörelsen om rättsvården: en stabil och fungerande rättsstat behöver tillräckliga resurser för sina myndigheter

17.11.2022 13.32
JM
Statsrådet överlämnade i dag en redogörelse till riksdagen om rättsvårdens tillstånd och utvecklingsutsikter i Finland samt om behövliga åtgärder. I stället för enskilda aktörer fokuserar redogörelsen på hur hela kedjan fungerar och på de resurser som krävs. För att rättsvårdens finansieringsunderskott ska kunna avhjälpas och verksamhetsförutsättningarna tryggas krävs i genomsnitt en permanent tilläggsfinansiering på cirka 90 miljoner euro.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Innehåll med tagg oikeusvaltio .
Tillbaka till toppen