Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg rasismi .

Rapport: Demokratiskt underskott bland flerspråkiga finländare och invandrade bör åtgärdas

15.6.2022 12.01
JM
Invandrade personers och flerspråkiga finländares röst hörs inte i beslutsfattandet eller i den samhälleliga debatten. I en rapport som delegationen för etniska relationer (ETNO) publicerat i dag beskrivs hindren för samhällspåverkan och lösningar för hur de kan undanröjas.

En antirasistisk framtid skapas genom handlingar – i en antirasistisk framtid påverkar namnet inte jobbsökningen

24.1.2022 11.56
JM
Genom justitieministeriets och diskrimineringsombudsmannens kampanj Jag är antirasist aktiveras människor och organisationer att utföra konkreta antirasistiska handlingar för att främja likabehandling.

Handlingsprogrammet mot rasism tar sikte på ett jämlikt Finland

28.10.2021 13.57
JM
Handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer godkändes idag som ett principbeslut av statsrådet. Programmet för samman regeringens åtgärder för att trygga ett Finland som är fritt från rasism.

Ministerarbetsgrupp godkände innehållet i handlingsprogrammet mot rasism

16.9.2021 13.08
JM
Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet som leds av justitieminister Anna-Maja Henriksson har godkänt innehållet i handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer mellan befolkningsgrupperna. Programmet omfattar åren 2021–2023 och ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Tillbaka till toppen