Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

EU vill modernisera betaltjänsterna

28.9.2023 14.05
JM
Europeiska kommissionen föreslår att regleringen av betaltjänster ska ses över. Syftet med det nya betaltjänstdirektivet och den nya betaltjänstförordningen är bland annat att förbättra konsumentskyddet och konkurrensen. Statsrådet ställer sig huvudsakligen positivt till förslagen men framhåller att ändringsförslagen måste stå i rätt proportion till målen och att övergångsperioden måste vara tillräckligt lång.

Kommissionär Ferreira bekantade sig med främjandet av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper i Finland

21.9.2023 15.51
JM
Vandas stadsdirektör Pekka Timonen, kommissionär Elisa Ferreira och justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen. Bild: Alessandro Rampazzo.
Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för sammanhållningspolitik och reformer, bekantade sig i Vanda med ett projekt för inkluderande integration som finansieras av Europeiska unionen och samordnas av justitieministeriet.

EU vill effektivisera bekämpningen av korruption

21.9.2023 14.15
JM
Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att bekämpa korruption. Målet är att modernisera och förenhetliga definitionerna och straffen för korruptionsbrott. Statsrådet sände i dag direktivförslaget till riksdagen för kännedom och förhåller sig i princip positivt till dess mål.

Konferens: Intressentengagemang i regelgivningsprocesser stärker demokratin och förbättrar lagar, förordningar och föreskrifter

20.9.2023 11.23
JM
Lyhörda regelgivningsprocesser som bygger på inkludering och transparens stärker förtroendet för demokratiska beslut. De bidrar också till att säkerställa att lagstiftningen uppnår tilltänkta samhällsmål. Avancerade metoder för att förbättra intressentengagemanget i politiska beslutsprocesser är ämnet för OECD:s 14:e Measuring Regulatory Performance Conference som hålls i Helsingfors den 19–20 september.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen