Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Kommissionär Ferreira bekantade sig med främjandet av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper i Finland

21.9.2023 15.51
JM
Vandas stadsdirektör Pekka Timonen, kommissionär Elisa Ferreira och justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen. Bild: Alessandro Rampazzo.
Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för sammanhållningspolitik och reformer, bekantade sig i Vanda med ett projekt för inkluderande integration som finansieras av Europeiska unionen och samordnas av justitieministeriet.

EU vill effektivisera bekämpningen av korruption

21.9.2023 14.15
JM
Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att bekämpa korruption. Målet är att modernisera och förenhetliga definitionerna och straffen för korruptionsbrott. Statsrådet sände i dag direktivförslaget till riksdagen för kännedom och förhåller sig i princip positivt till dess mål.

Konferens: Intressentengagemang i regelgivningsprocesser stärker demokratin och förbättrar lagar, förordningar och föreskrifter

20.9.2023 11.23
JM
Lyhörda regelgivningsprocesser som bygger på inkludering och transparens stärker förtroendet för demokratiska beslut. De bidrar också till att säkerställa att lagstiftningen uppnår tilltänkta samhällsmål. Avancerade metoder för att förbättra intressentengagemanget i politiska beslutsprocesser är ämnet för OECD:s 14:e Measuring Regulatory Performance Conference som hålls i Helsingfors den 19–20 september.

EU vill förbättra skyddet av vuxna som är i utsatt ställning

13.9.2023 16.10
JM
Statsrådet överlämnade i dag till riksdagen en skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till att skydda utsatta vuxna i gränsöverskridande situationer. Reformen gör till exempel behandlingen av intressebevakningsärenden smidigare när en person rör sig över gränserna. Enligt statsrådet är det viktigt att rättigheterna för utsatta vuxna förbättras.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen