Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar blir kortare i december

12.5.2022 13.50
JM
En anteckning om betalningsstörning avförs i fortsättningen inom en månad från det att kreditupplysningsföretagen har fått kännedom om betalningen. Reformen träder i kraft i början av december. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag.

Mer uppgifter om inlösningstillstånd på webben

12.5.2022 13.47
JM
Regeringen föreslår ändringar i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för att förbättra tillgången till information om pågående inlösningsärenden på webben. Ändringarna förtydligar också möjligheten för andra än ägarna av fastigheten som är föremål för inlösning att uttrycka sin åsikt.

De högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning ändras

12.5.2022 13.26
JM
Uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman ska bli tydligare.

Statsrådet föreslår att Ari-Pekka Koivisto blir riksåklagare

12.5.2022 13.26
JM
Statsrådet föreslår att Ari-Pekka Koivisto utnämns till tjänsten som riksåklagare. Republikens president ska besluta om utnämningen i morgon den 13 maj.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen