Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Handlingsprogrammet mot rasism tar sikte på ett jämlikt Finland

28.10.2021 13.57
JM
Handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer godkändes idag som ett principbeslut av statsrådet. Programmet för samman regeringens åtgärder för att trygga ett Finland som är fritt från rasism.

Barns och ungas deltagande via nätet i beslutsfattande stärks

27.10.2021 11.32
JM SHM UKM
Justitieministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet håller på att i samarbete med aktörer från det civila samhället utveckla en ny sorts plattform för digitalt deltagande samt en verksamhetsmodell till stöd för barns och ungas deltagande.

Justitieministeriet samlar in preciserande expertsynpunkter på utkastet till sexualbrottslagstiftning

25.10.2021 10.16
JM
Beredningen av en totalreform av sexualbrottslagstiftningen har fortsatt utifrån den omfattande remissbehandling som ordnades för ett år sedan. Den mångsidiga respons som samlades in har beaktats i den fortsatta beredningen. De viktigaste preciseringarna gäller bestämmelserna om våldtäkt och bestämmelserna om sexualbrott mot barn. Justitieministeriet ber nu vissa centrala experter om preciserande synpunkter på lagutkastet.

Möjlighet att rösta i garnisonerna föreslås

21.10.2021 13.35
JM
Kuva: Tiina Takala / Puolustusministeriö
Regeringen föreslår en lagändring som ska göra det möjligt att förrätta anstaltsröstning i garnisoner vid val. Vid kommunalvalet 2021 ordnades anstaltsröstning i garnisonerna med stöd av en temporär lagändring.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen