Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Regeringens proposition om skydd för visselblåsare försenas

8.12.2021 7.59
JM
Förslaget till lag som ska genomföra det så kallade whistleblower-direktivet försenas från tidsfristen som anges i direktivet. Regeringens proposition till lag om skydd för visselblåsare som bereds vid justitieministeriet ska enligt nuvarande bedömning lämnas till riksdagen vecka 8.

Den nya nationalspråksstrategin tryggar språkens livskraft genom konkreta åtgärder

2.12.2021 13.56
JM
Nationalspråksstrategin godkändes idag som statsrådets principbeslut. Avsikten är att trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken finska och svenska och förbättra språkklimatet genom den nya nationalspråksstrategin.

Päivi Topo blir äldreombudsman

2.12.2021 13.20
JM
Statsrådet har i dag utnämnt politices doktor, direktör Päivi Topo till tjänsten som äldreombudsman för tiden 15.1.2022-14.1.2027.

Bedömningspromemoria om behoven av att ändra jordabalken skickas på remiss

2.12.2021 11.32
JM
Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria som granskar hur jordabalken fungerar och vilka ändringsbehov det finns. I jordabalken finns bestämmelser om bland annat fastighetsköp och fastighetspanträtt.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen