Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Minister Henriksson i Dublin: Alla kan ingripa i sexuella trakasserier som de bevittnar

29.9.2022 15.50
JM
Minister Anna-Maja Henriksson, som höll tal vid Europarådets justitieministermöte i dag, påminde om den roll vittnen spelar i förebyggandet av sexuella trakasserier mot kvinnor.

Besöksförbudet effektiviseras

19.9.2022 19.19
JM
Regeringen föreslår att elektronisk övervakning införs för att effektivisera besöksförbudet. Dessutom blir ansökan om besöksförbud kostnadsfri och brottmål som gäller brott mot besöksförbud ska behandlas skyndsamt.

Reformen av systemet med fria månader i utsökningslagstiftningen underlättar ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster

19.9.2022 19.18
JM
Regeringen föreslår att gäldenärer ska få fler fria månader. Ändringen underlättar framför allt ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Diskrimineringslagen ändras till många delar

19.9.2022 19.17
ANM JM SHM
Regeringen har lämnat en proposition med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den. Främjandet av likabehandling utvidgas till småbarnspedagogik och diskrimineringsombudsmannens behörighet omfattar i fortsättningen även tillsyn över arbetslivet.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen