Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten för 2023

5.8.2022 10.38
JM
För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 1,09 miljarder euro för 2023. Detta är cirka 51 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022, eller cirka 42 miljoner euro mer om man bortser från valutgifterna. Ökningen beror bland annat på satsningar för att trygga rättsvården och på lönejusteringar i enlighet med tjänstekollektivavtalet.

Justitieminister Henriksson: Utvecklandet av rättsstaten måste fortsätta även i Finland

14.7.2022 16.47
JM
I Finland iakttas rättsstatsprincipen väl, men arbetet mot korruption och stödet till domstolarnas arbete måste fortsätta. Detta framgår av Europeiska kommissionens rapport om rättsstatsprincipen 2022, som granskar hur rättsstatsprincipen har iakttagits i EU.

Justitieminister Henriksson: Krigsförbrytarna måste ställas till svars

12.7.2022 16.48
JM
Ukrainas justitieminister Denys Maliuska och justitieminister Anna-Maja Henriksson
- Det är ytterst viktigt att samla in bevis på de krigsförbrytelser som begås i Ukraina. För detta behövs ett samordnat internationellt samarbete. Dessa fruktansvärda brott måste upphöra omedelbart och gärningsmännen måste ställas till svars, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag i Prag. EU-ländernas justitieministrar träffades på det inofficiella ministermötet under Tjeckiens EU-ordförandeskap.

Justitieminister Henriksson deltar i det informella ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor i Prag

11.7.2022 9.41
JM
EU-ländernas justitieministrar träffas i morgon på det inofficiella ministermötet under det tjeckiska EU-ordförandeskapet. Under mötet diskuterar ministrarna bland annat insamling och förvaring av bevis på krigsförbrytelser i Ukraina och hur samarbetet i fråga om detta kan förbättras. Finland företräds av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen