Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Den nya nationalspråksstrategin tryggar språkens livskraft genom konkreta åtgärder

2.12.2021 13.56
JM
Nationalspråksstrategin godkändes idag som statsrådets principbeslut. Avsikten är att trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken finska och svenska och förbättra språkklimatet genom den nya nationalspråksstrategin.

Päivi Topo blir äldreombudsman

2.12.2021 13.20
JM
Statsrådet har i dag utnämnt politices doktor, direktör Päivi Topo till tjänsten som äldreombudsman för tiden 15.1.2022-14.1.2027.

Bedömningspromemoria om behoven av att ändra jordabalken skickas på remiss

2.12.2021 11.32
JM
Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria som granskar hur jordabalken fungerar och vilka ändringsbehov det finns. I jordabalken finns bestämmelser om bland annat fastighetsköp och fastighetspanträtt.

Förslag till lag om ett öppenhetsregister på remiss

2.12.2021 9.34
JM
Statsrådets parlamentariska styrgrupp och den underlydande expertgruppen överlämnade i dag sitt förslag till en ny lag om ett öppenhetsregister till justitieministern. Syftet med det s.k. lobbyistregistret är att förbättra transparensen i beslutsfattandet och därigenom förhindra osaklig påverkan.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen