Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Arbetsgrupp ska bereda möjligheten till skuldkonvertering vid företagssanering

29.11.2023 11.43
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda lagstiftningsändringar som möjliggör skuldkonvertering vid företagssanering. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Mycket återstår att lösa i förhandlingarna om EU-direktivet om bekämpning av våld mot kvinnor

24.11.2023 12.10
JM
EU-kommissionen lade i mars 2022 fram ett förslag till direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Rådets allmänna riktlinje om direktivförslaget nåddes i rådet för rättsliga och inrikes frågor i juni 2023. Förhandlingarna om direktivets innehåll pågår fortfarande i EU och Finland har sålunda ännu inte tagit ställning till den slutliga helheten. Finland motsätter sig dock inte att en våldtäktsbestämmelse som grundar sig på avsaknad av samtycke tas in i direktivet, såsom framförts i offentligheten.

Parlamentarisk arbetsgrupp ska utveckla praxis vid val och röstning – röstningsställenas tillgänglighet säkerställs

23.11.2023 13.40
JM
Statsrådet tillsatte den 23 november en parlamentarisk arbetsgrupp för att utveckla praxis vid val och röstning. Arbetsgruppens mandattid pågår till utgången av 2025.

Arbetsgrupp ska uppdatera lagen om hyra av bostadslägenhet

22.11.2023 12.09
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda ett lagförslag om en uppdatering av lagen om hyra av bostadslägenhet. Dessutom finns det en uppföljningsgrupp som ska följa hur arbetsgruppen arbetar. Arbetet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. 

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen