Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Arbetsgrupp ska bereda lagstiftning för jämkning av skyldigheten att ersätta rättegångskostnader

29.11.2021 12.46
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till reform av lagstiftningen om rättegångskostnader i tvistemål. Målet är att förbättra tillgången till rättslig prövning genom att minska kostnadsrisken i tvistemål. Arbetet är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Din vallokal i välfärdsområdesvalet avgörs enligt var du bor den 3 december

25.11.2021 13.32
JM
Vaalit. Val.
Vallokalen i välfärdsområdesvalet avgörs enligt din bostadsort. Rösträttsregistret för välfärdsområdesvalet i januari upprättas enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 3 december 2021.

Justitieminister Henriksson: Att minska våldet mot kvinnor är ett viktigt mål för regeringen

25.11.2021 10.26
JM
Endast genom långsiktiga insatser och sektorsövergripande samarbete kan vi ingripa i våldet mot kvinnor, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid ett seminarium om digitalt våld i Helsingfors i dag.

Arbetsgrupp vill möjliggöra distansmöten för bolag

23.11.2021 15.31
JM
Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår lagändringar för att göra det lättare att ge och använda möjligheten att delta i bolagsstämmor och andelslagsstämmor på distans. Man vill också tillåta möten som hålls helt och hållet på distans utan någon fysisk mötesplats. Målet är att förbättra aktieägarnas och medlemmarnas möjligheter att delta i mötena. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen