Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Utnyttjandet av AI inom det rättsliga området står på agendan för det informella mötet mellan EU-ländernas ministrar för rättsliga och inrikes frågor

22.7.2024 13.54
JM
Tisdagen den 23 juli samlas EU-ländernas justitieministrar till ett informellt ministermöte i Budapest under det ungerska EU-ordförandeskapet. På mötets agenda står bland annat artificiell intelligens. Finlands representant vid mötet är ställföreträdaren för justitieministeriets kanslichef, avdelningschefen Johanna Suurpää.

Efterhandsutvärdering: Regleringen om sammanslutningars distansmöten anses i allmänhet fungera väl

16.7.2024 14.19
JM
Justitieministeriet har utrett hur regleringen om sammanslutningars distansmöten har fungerat. Efterhandsutvärderingen genomfördes genom enkätundersökningar i samarbete med intressegrupperna. Enligt resultaten ansågs de möjligheter som lagändringen medför allmänt taget vara positiva och nyttiga.

Arbetsgrupp ska utveckla ungdomsstraffet

8.7.2024 15.17
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera lagstiftningen om ungdomsstraff. Målet är att öka användningen av ungdomsstraff och att framhäva gärningens allvar bättre än för närvarande. Element från samhällstjänsten kunde till exempel inkluderas i ungdomsstraffet. 

Utredningsgrupp ska utreda dataintrånget vid Helsingfors stad

4.7.2024 13.25
JM
Statsrådet har beslutat att inleda en utredning av den exceptionella händelsen som gäller dataintrånget mot Helsingfors stad. En utredningsgrupp har tillsatts för utredningen. Syftet med utredningen är att producera information som har betydelse för tryggandet av säkerheten i samhället.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen