Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Delta i och påverka utvecklandet av justitieministeriet.fi genom att svara på en kort användarenkät.

Förslag till utveckling och utvidgning av medlingsverksamheten

25.5.2023 13.17
JM
En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet har utrett nuläget i fråga om medling och andra alternativa konfliktlösningsmetoder och eventuella behov att utveckla lagstiftningen. I arbetsgruppes rapport har man också bedömt behovet av fortsatt medling vid våld i nära relationer och av nationell samordning av medlingsverksamheten.

Finländarnas ekonomiska kunnande kan förbättras

15.5.2023 13.27
JM
Finländarnas ekonomiska kunnande ligger på genomsnittsnivå i OECD-länderna. De ungas ekonomiska kunnande är dock svagare än äldre personers. Högre utbildningsnivå har samband med bättre ekonomiskt kunnande. Detta framgår av en undersökning som justitieministeriet låtit göra för att utreda finländarnas kunskaper i ekonomiska frågor samt attityder och ekonomiska beteende.

Omfattande tjänster och en lyckad straffprocess har en kompletterande verkan i hjälpen till offer för människohandel

12.5.2023 10.14
JM
Enligt en utredning som publicerades i dag kan offer för människohandel stödjas i återhämtningen och återgången till vardagen endast genom ett mångsektoriellt och flexibelt nätverkssamarbete.

Metoder för att göra straffprocessen smidigare finns

5.5.2023 11.29
JM
Justitieministeriets arbetsgrupp kommer med flera utvecklingsförslag för att göra straffprocessen smidigare. Arbetsgruppens promemoria är nu på remiss.

Rättspraxis om förföljelse och psykiskt våld har utretts

4.5.2023 10.02
JM
Psykiskt våld blir sällan straffbart som misshandel, visar en utredning som justitieministeriet beställt. Rekvisitet för förföljelse täcker väl de fall där gärningsmannen och offret inte bor tillsammans. Inget brottsrekvisit omfattar i sig tvingande kontroll, som kan ta sig uttryck i olika former av begränsning av offrets handlingsfrihet. I utredningen föreslås att ett nytt rekvisit för tvingande kontroll tas in i strafflagen.

Ministeriet för rättsstat och demokrati

Ny sexualbrottslag träder i kraft 1.1.2023

Finansieringsprogram och statsunderstöd -banner

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen