Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Glad självständighetsdag!

6.12.2023 12.22
JM
Det självständiga Finland fyller 106 år.

Nordiska ministrar: Utnyttjandet av aktier med olika röstvärde ska tryggas vid notering i EU

5.12.2023 18.21
JM
Justitieminister Leena Meri och Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer undertecknade ett gemensamt brev till representanten för Europeiska rådets ordförande vid EU:s justitieministermöte i Bryssel den 4 december 2023.
Finlands och Sveriges justitieministrar och Danmarks näringsminister uppmanar i ett gemensamt brev riktat till ordföranden i Europeiska unionens råd att ordföranden vid förhandlingarna håller fast vid rådets allmänna riktlinje om förslaget till direktiv om att tillåta strukturer med aktier med olika röstvärde.

Totalreformen av dataskyddslagen inleds

5.12.2023 12.36
JM
Justitieministeriet har tillsatt en samordningsgrupp med uppgift att bereda en totalreform av dataskyddslagen. Syftet med reformen är att förbättra organiseringen av de offentliga tjänsterna. Samordningsgruppens mandattid pågår till utgången av 2026.

Skyldigheten att vidta förberedelser i beredskapslagen på remiss

5.12.2023 10.05
JM
Beredskapslagen revideras.
Den arbetsgrupp som bereder en totalreform av beredskapslagen begär utlåtande om en promemoria om beredskapslagens bestämmelser om skyldigheten att vidta förberedelser. Promemorian innehåller de preliminära förslag för utveckling av bestämmelserna om skyldigheten att vidta förberedelser som arbetsgruppen lagt fram. Remissbehandlingen pågår 5.12.2023–15.2.2024.

Regeringens proposition om Finlands godkännande och sättande i kraft av Nato Sofa och Parisprotokollet har överlämnats till riksdagen

30.11.2023 14.08
UM
Statsrådet lämnade den 30 november en regeringsproposition till riksdagen som gäller Finlands anslutning till Nato Sofa och Parisprotokollet. Utöver ikraftträdandelagarna innehåller propositionen nio anknytande lagförslag. I propositionen bedöms att godkännandet av avtalet och protokollet förutsätter ett beslut som fattas med två tredjedelars majoritet.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen