Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Arbetsgrupp: Rättskipningen måste utvecklas kontinuerligt i världen som förändras

18.8.2022 16.01
JM
Rättskipningen ska utvecklas övergripande, målinriktat och planenligt. Alla viktiga ansvariga instanser ska engageras i arbetet. Det är viktigt för att bevara domstolarnas centrala roll som rättsstatens hållfasta grundpelare. Det föreslår arbetsgruppen för utveckling av rättskipningen, vars ordförande är justitieministeriets understatssekreterare Kari Kiesiläinen. Arbetsgruppens arbete grundar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Minister Henriksson: Vid bekämpningen av sexualbrott är det viktigt att vid sidan om straffrättsliga metoder också påverka attityder

16.8.2022 16.25
JM
Justitieminister Anna-Maja Henriksson, som talade på jubileumsseminariet ”Puhutaan suostumuksesta!”, anser att den nya sexualbrottslagstiftningen är mycket viktig.

De riksomfattande tjänsterna för barns och ungas deltagande på nätet förnyas

15.8.2022 9.45
JM SHM UKM
Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen, som särskilt riktar sig till ungdomar, fortsätter som en del av reformen av justitieministeriets demokratitjänster. Samtidigt slopas tjänsten Ungasidéer.fi, vars funktion upphör idag.

Utkastet till lag om sekretessgrunderna för förundersökningsmyndigheternas och åklagarnas handlingar på remiss

12.8.2022 15.29
JM
Justitieministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som syftar till att förtydliga förhållandet mellan de sekretessgrunder som gäller skydd för privatlivet i brottmål. Målet är också att öka allmänhetens och mediernas möjligheter att få information om brottmål och om myndighetsbeslut som fattas i samband med dem.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen