Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Justitieministeriet samlar in preciserande expertsynpunkter på utkastet till sexualbrottslagstiftning

25.10.2021 10.16
JM
Beredningen av en totalreform av sexualbrottslagstiftningen har fortsatt utifrån den omfattande remissbehandling som ordnades för ett år sedan. Den mångsidiga respons som samlades in har beaktats i den fortsatta beredningen. De viktigaste preciseringarna gäller bestämmelserna om våldtäkt och bestämmelserna om sexualbrott mot barn. Justitieministeriet ber nu vissa centrala experter om preciserande synpunkter på lagutkastet.

Möjlighet att rösta i garnisonerna föreslås

21.10.2021 13.35
JM
Kuva: Tiina Takala / Puolustusministeriö
Regeringen föreslår en lagändring som ska göra det möjligt att förrätta anstaltsröstning i garnisoner vid val. Vid kommunalvalet 2021 ordnades anstaltsröstning i garnisonerna med stöd av en temporär lagändring.

Ändringar föreslås i fördelningen av uppgifter mellan de högsta laglighetsövervakarna

21.10.2021 13.35
JM
Det föreslås ändringar i uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman.

Det nya ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden effektiviserar verksamheten

21.10.2021 13.31
JM
Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden moderniseras. Målet är att minska det administrativa arbetet och därigenom minska kostnaderna i samband med förfaranden för konkurs- och företagssanering. En regeringsproposition om en ändring av lagen om ärendehanteringssystemet överlämnades i dag till riksdagen.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen