Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Justitieministeriet har fått uppgifter om bluffmeddelanden som skickats i justitieministeriets, polisens och Europols namn. I bluffmeddelandet påstås att mottagaren har fått en kallelse att infinna sig i domstolen. Svara inte på e-postmeddelandet, utan radera det.

Kimmo Hakonen fortsätter som underrättelsetillsynsombudsman

29.2.2024 13.51
JM
Statsrådet har utnämnt juris kandidat Kimmo Hakonen till tjänsten som underrättelsetillsynsombudsman för en femårsperiod från och med den 1 maj 2024.

Insyn i intresserepresentation för tredjeländers räkning i EU

15.2.2024 13.35
JM
Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning som syftar till att öka insynen i fråga om intresserepresentation för tredjeländers räkning i EU. Statsrådet sände i dag direktivförslaget till riksdagen för kännedom och stöder förslagets mål.

Utredning om hur fallen av våld mot kvinnor framskrider i straffprocessen

15.2.2024 10.27
JM
Statistikcentralen utredde på beställning av justitieministeriet hur fallen av våld mot kvinnor framskridit från polisen till domstolen under åren 2009–2022. Någon motsvarande omfattande statistisk utredning har inte gjorts tidigare i Finland.

Det fastställda resultatet av presidentvalet finns nu på webben

14.2.2024 19.39
JM
Justitieministeriets vallogotyp.
Kontrollräkningen av rösterna i valet av republikens president 2024 är klar. Alexander Stubb har valts till republikens 13:e president.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen