Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministeriet för rättsstat och demokrati

Finansieringsprogram och statsunderstöd -banner

Demokratiapalkinto - Demokratipris -logo

Demokratipriset 2020 – föreslå en kandidat som har främjat ny slags växelverkan till och med 30.11.2020.

Rätts blogg

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet