Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Ministeriet för rättsstat och demokrati

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Minister

Antti Häkkänen
Antti Häkkänen
justitieminister