Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Nyheter

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Minister

Antti Häkkänen
Antti Häkkänen
justitieminister