Justitieministeriet inför e-postadresser med ändelsen gov.fi

Justitieministeriets e-postadresser förnyades och har formen fornamn.efternamn@gov.fi.

Statsrådet inför stegvis enhetliga e-postadresser med ändelsen gov.fi. Före utgången av 2021 börjar alla ministerier använda e-postadresser med den nya ändelsen. Statsrådets kansli och justitieministeriet är de första som får nya e-postadresser.

Efter reformen har de anställdas e-postadresser i regel formen [email protected] Om två personer inom statsförvaltningen har exakt samma förnamn och efternamn får e-postadressen dessutom en extra identifikation, till exempel en bokstav mellan förnamnet och efternamnet.  

Ändringen gäller också gemensamma e-postadresser. Till exempel den nya e-postadressen till justitieministeriets kommunikation är viestinta.om(at)gov.fi. 

Den nya e-postadressen till justitieministeriets registratorskontor är registratorskontoret.jm(at)gov.fi

Meddelanden som skickas till de gamla adresserna hittar fram till sina mottagare två år framöver. Adresserna till ministeriernas webbplatser ändras inte.

Observera att e-postadresserna med ändelsen gov.fi inte fungerar förrän de nya adresserna har tagits i bruk vid ministeriet. Ministerierna tar i bruk de nya adresserna stegvis.
Justitieministeriets kontaktinformation

Kolla respektive ministeriums kontaktuppgifter för att få reda på vilka e-postadresser som gäller.

Tidsplan för ibruktagandet

  • Statsrådets kansli och justitieministeriet tar i bruk nya e-postadresser med ändelsen gov.fi från och med den 23 augusti 2021.
  • Försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet tar i bruk den nya gov.fi-ändelsen från och med den 6 september 2021.
  • Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet tar i bruk den nya gov.fi-ändelsen från och med den 20 september 2021.
  • Inrikesministeriet tar i bruk nya e-postadresser med ändelsen govsec.fi från och med den 4 oktober 2021.
  • Utrikesförvaltningen tar i bruk den nya gov.fi-ändelsen i slutet av oktober.

Tidsplanen kan ännu ändras.

Frågor och svar på webbplatsen vnk.fi