Hoppa till innehåll
Media

Handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer

Handlingsprogrammets mål är att bekämpa rasism och diskriminering och att främja goda relationer mellan befolkningsgrupperna. Programmet utarbetas utifrån föresatserna i regeringsprogrammet, en lägesbedömning som görs under den tid då handlingsprogrammet omsätts i praktiken, forskningskunskap om diskriminering, likabehandling och befolkningsrelationer samt internationella rekommendationer och god praxis.

Handlingsprogrammet omfattar konkreta åtgärder inom olika delområden av samhället. I den granskas bekämpningen av hatretorik och hatbrott, icke-diskriminering i arbetslivet, attitydklimatet och olika sätt att påverka relationerna mellan olika befolkningsgrupper. Dessutom vill man stärka kulturen för att ingripa i rasism i Finland. 

Vid beredningen skapas en lägesbild av nuläget tillsammans med frivilligorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter. I utvärderingen granskas bland annat lagstiftningen, olika förvaltningsområdens metoder för att bekämpa rasism och diskriminering samt olika befolkningsgruppers erfarenheter av rasism och diskriminering i Finland. 

Handlingsprogrammet ska godkännas i form av statsrådets principbeslut under 2021 och åtgärderna kommer att genomföras till våren 2023. Arbetsgruppen följer upp hur handlingsprogrammet framskrider och gör ett sammandrag av de vidtagna åtgärderna inför regeringens halvtidsöversyn.

Beredningen av handlingsprogrammet leds av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet följer hur arbetet framskrider.

Kontaktinformation

Johanna Suurpää, chef för avdelningen, överdirektör 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  0295150534  


Katriina Nousiainen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området  likabehandling  0295150275  


Jasmiina Jokinen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet 0295150078  

Tillbaka till toppen