Indikatorer för de språkliga rättigheterna


I Nationalspråkstrategin som blev klar 2012 ställde man som mål att definiera indikatorer för språkliga rättigheter med vilka man kan följa upp utvecklingsutsikterna när det gäller att tillgodose de språkliga rättigheterna och skapa en livskraftig tvåspråkighet.  Inom justitieministeriet har man utveckla ett verktyg av uppföljningsindikatorer för de språkliga rättigheterna för att följa upp utvecklingstrender för tillämpningen av de språkliga rättigheterna.


Indikatorernas uppbyggnad och bakgrund


Indikatorerna baserar sig på FN:s indikatorer för mänskliga rättigheter som består av tre delar. Strukturella indikatorer som beskriver de struktur som stödjer förverkligande av de språkliga rättigheterna (bland annat lagstiftningen, laglighetsövervakning, språkgruppernas, Beaktandet av språkgrupperna i beredningen och påverkningsmöjligheter). Processindikatorer som tar i beaktande de processerna som främjar de språkliga rättigheterna (bland annat språkgrupperna i statsbudgeten, regeringsprogrammen, media innehåll som understöds av staten). Slutresultatsindikatorer som följer hur de språkliga rättigheterna tillgodoses ur individens och samfundets synvinkel (språkgruppernas egna erfarenheter).


Tillämpning av indikatorerna


Indikatorerna kan tillämpas på finsk- och svenskspråkiga, teckenspråkiga och samiskspråkiga samt i mån av möjlighet även på andra språkgrupper. Indikatorerna kan utnyttjas i uppföljningen av de språkliga rättigheterna och den nationella språkpolitiken samt som olika aktörers verktyg i beslutsfattande som hänför sig till språkpolitik.


Användning och uppdatering av indikatorerna


Indikatorsystemet kan också användas i regeringens periodiska rapporte¬ring om internationella och regionala människorättskonventioner samt i svaren på begäran om information från andra människorättsmekanismer.

 

Strukturella indikatorer beskriver de struktur som stödjer förverkligande av de språkliga rättigheterna.

 

 

Processindikatorer tar i beaktande de processerna som främjar de språkliga rättigheterna.

 

 

Slutresultatsindikatorer följer hur de språkliga rättigheterna tillgodoses ur individens och samfundets synvinke .

 

 

Uppföljningsindikatorer för de språkliga rättigheterna

Uppföljningsindikatorer för de språkliga rättigheterna -videolänk

(YouTube)