Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen svarar för sin del för utvecklingen och den strategiska planeringen av rättsskyddspolitiken.

Till justitieförvaltningsavdelningens ansvarsområde hör att sörja för resultatstyrningen och verksamhetsförutsättningarna för domstolarna, rättshjälpsverksamheten, den allmänna intressebevakningen, konsumenttvistenämnden, konkursombudsmannen och myndighetsuppgifterna vid Rättsregistercentralen (verksamhetens och organisationernas strukturer, arbetsgivar- och personalförvaltningen, verksamhetsområdets lokaler och hyreskontrakt samt personalutbildningen vid ämbetsverkena). Avdelningen sörjer också för utsökningsväsendets verksamhetsförutsättningar och för planeringen och styrningen av dess verksamhet.

Avdelningen beställer de IKT-tjänster som behövs inom avdelningens verksamhetsområde av Rättsregistercentralen och ingår årligen sektorvisa serviceavtal med Rättsregistercentralen.

Avdelningen svarar också för lagberedningen inom sitt verksamhetsområde. Avdelningen sörjer för domarförslagsnämndens, rättegångsbiträdesnämndens och domarutbildningsnämndens verksamhetsförutsättningar och deltar i det internationella samarbetet som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

När det gäller den internationella rättsvården ska avdelningen följa internationella rättssamarbetskonventioner och -författningar samt utifrån dem sköta ministeriets uppgifter som centralmyndighet. Enheten för internationell rättsvård styr och utbildar förvaltningsområdets ämbetsverk samt stöder dem i den dagliga beredningen av rättshjälpshandlingar.

Avdelningen utvecklar och samordnar förvaltningsområdets deltagande i den civila krishanteringen.

Avdelningschef, överdirektör Kari Kiesiläinen

Domstolsenheten
regeringsrådet Anne Hallavainio

Rättshjälps- och utsökningsenheten
biträdande avdelningschef, regeringsrådet Merja Muilu

Enheten för internationell rättsvård
regeringsrådet Merja Norros

Utbildningsenheten
utbildningschef Marika Yli-Ikkelä

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten
regeringsrådet Ahti Penttinen

Projektbyrån för databasprojektet
projektchef Marko Loisa

HAIPA-projektbyrån
projektchef Tuula Kivari

Kontaktinformation

Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen

Kari Kiesiläinen, regeringsråd, avdelningschef 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150138 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150228 

Domstolsenheten

Raimo Ahola, Planeringschef 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150286 

Inka Grönqvist, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150096 

Anne Hallavainio, regeringsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150458 

Tiia Hallivuori, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150072 

Jennimari Huovinen, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150394 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150232 

Jyrki Määttä, projektledare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295649743 

Kirsi Nevalainen, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10 ,00130 Helsinki

0295150382 

Sami Pajukangas, planerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150594 

Ari Pajuniemi, specialplanerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150216 

Tuula Pääkkönen, utvecklingschef 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150082 

Mika Risla, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150190 

Paula Sorjonen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150078 

Essi Suonvieri, högskolepraktikant 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150048 

Teija Suvilampi, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150452 

Sanna Tiensuu, sakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150273 

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten

Sari ( OM ) Aho, huvudförtroende 

0295150205 

Ani Antila-Virtanen, byråsekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150460 

Heidi Havinmaa, praktikant 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150113 

Ville Huovinen, praktikant 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150251 

Lauri Liusvaara, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150160 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150420 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150456 

Sanna Nevalainen, Projektikoordinaattori 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150017 

Kaija Nykänen, personalsekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150144 

Sakari Perkiömäki, inspektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150472 

Toni Pihlajamäki, byråsekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150091 

Assi Suominen, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

Alice Utriainen, huvudförtroende 

Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Enhet för internationell rättsvård

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150364 

Inkeri Helenius, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150564 

Tuuli Kainulainen, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150474 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon 

0916067628 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150208 

Maija Leppä, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150301 

Taina Neira, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150070 

Tanja Niemi, överinspektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150464 

Merja Norros, regeringsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150590 

Hanna Rantala, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150386 

Mimmu Rättilä, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150161 

Salla Sinervuo, högskolepraktikant 

Kasarmikatu 25, 00130 Helsinki

0295150841 

Eila Virta, hallinnollinen avustaja 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150256 

Projektbyrån för databasprojektet (AIPA)

Ulla Honkanen, sakkunnig 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150226 

Pasi Kumpula, utvecklingschef 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150173 

Timo-Juhani Laurila, specialsakkunnig 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150199 

Marko Loisa, projektchef 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150175 

Minna ( OM ) Mattila, specialsakkunnig 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150189 

Tarja Salonen, projektsekreterare 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150122 

Jukka-Pekka Sirviö, projektkoordinator 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150361 

Krista Soukola, Utvecklingschef 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150255 

Projektbyrån för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och doku

Heidi Aalto, Assistentti 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150305 

Sami Aalto, specialsakkunnig 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150325 

Esa Hakkola, specialsakkunnig 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150257 

Raija Hietala, projektkoordinator 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150281 

Tuula Kivari, projektchef 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150546 

Miika Melama, hankearkkitehti 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295665687 

Noora Paajanen, specialsakkunnig 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

0295150282 

Kari Tavisalo, IT-hankepäällikkö 

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

Rättshjälps- och utsökningsenheten

Kirta Heine, regeringsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150214 

Sanna Helesuo, specialplanerare 

0295150005 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150242 

Harri Jeskanen, planerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150132 

Taneli Kuparinen, högskolepraktikant 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150059 

Kari Liede, regeringsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150210 

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150200 

Anni Pentti, koordinator 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150402 

Maaria Rubanin, regeringsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150140 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150262 

Utbildningsenheten

Arja Kinnunen, Utbildningsexpert 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150227 

Kati Kivistö, Utbildningsexpert 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150292 

Satu Ojala, Utbildningskoordinator 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150162 

Sari Piiroinen, Utbildningskoordinator 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150277 

Minna Sipola, Utbildningsexpert 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150419 

Aino Weissenfelt, Utbildningskoordinator 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150312 

Marika Yli-Ikkelä, Utbildningschef 

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki

0295150174 

Muualla verkossa

Oikeuslaitos