Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen svarar för sin del för utvecklingen och den strategiska planeringen av rättsskyddspolitiken.

Till justitieförvaltningsavdelningens ansvarsområde hör att sörja för resultatstyrningen och verksamhetsförutsättningarna för domstolarna, rättshjälpsverksamheten, den allmänna intressebevakningen, konsumenttvistenämnden, konkursombudsmannen och myndighetsuppgifterna vid Rättsregistercentralen (verksamhetens och organisationernas strukturer, arbetsgivar- och personalförvaltningen, verksamhetsområdets lokaler och hyreskontrakt samt personalutbildningen vid ämbetsverkena). Avdelningen sörjer också för utsökningsväsendets verksamhetsförutsättningar och för planeringen och styrningen av dess verksamhet.

Avdelningen beställer de IKT-tjänster som behövs inom avdelningens verksamhetsområde av Rättsregistercentralen och ingår årligen sektorvisa serviceavtal med Rättsregistercentralen.

Avdelningen svarar också för lagberedningen inom sitt verksamhetsområde. Avdelningen sörjer för domarförslagsnämndens, rättegångsbiträdesnämndens och domarutbildningsnämndens verksamhetsförutsättningar och deltar i det internationella samarbetet som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

När det gäller den internationella rättsvården ska avdelningen följa internationella rättssamarbetskonventioner och -författningar samt utifrån dem sköta ministeriets uppgifter som centralmyndighet. Enheten för internationell rättsvård styr och utbildar förvaltningsområdets ämbetsverk samt stöder dem i den dagliga beredningen av rättshjälpshandlingar.

Avdelningen utvecklar och samordnar förvaltningsområdets deltagande i den civila krishanteringen.

Avdelningschef, överdirektör Kari Kiesiläinen

Domstolsenheten
regeringsrådet Anne Hallavainio

Rättshjälps- och utsökningsenheten
biträdande avdelningschef, regeringsrådet Merja Muilu

Enheten för internationell rättsvård
regeringsrådet Merja Norros

Utbildningsenheten
utbildningschef Marika Yli-Ikkelä

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten
regeringsrådet Lauri Liusvaara

Projektbyrån för databasprojektet
projektchef Marko Loisa

HAIPA-projektbyrån
projektchef Tuula Kivari

Kontaktinformation

Justitieministeriet
besöksadress: Södra Esplanaden 10, Helsingfors
postadress: PB 25, 00023 Statsrådet

Obs. besöksadress:
Projektbyrån för AIPA och HAIPA
besöksadress: Banmästargatan 7 A, Helsingfors

Utbildningsenheten:
besöksadress: Snellmansgatan 5, Helsingfors

Justitieförvaltningsavdelningen

Domstolsenheten

Raimo Ahola, Planeringschef 

budget

 +358295150286 
 

Inka Grönqvist, specialsakkunnig 

 +358295150096 
 

Anne Hallavainio, regeringsråd 

nämndemändomstolarna

 +358295150458 
 

Tiia Hallivuori, specialsakkunnig 

Katariina Jämsén, högskolepraktikant 

Piritta Koivukoski, specialsakkunnig 

 +358295150026 
 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig 

förvaltningsrättskipning

 +358295150228 
 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare 

domstolspraktik

 +358295150232 
 

Jyrki Määttä, projektledare 

 +358295649743 
 

Kirsi Nevalainen, avdelningssekreterare 

 +358295150382 
 

Ari Pajuniemi, specialsakkunnig 

 +358295150216 
 

Minnamari Pigg, högskolepraktikant 

 +358295150049 
 

Marja Reijonen, specialsakkunnig 

 +358295150032 
 

Mika Risla, regeringssekreterare 

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

 +358295150190 
 

Essi Suonvieri, inspektör 

 +358295150048 
 

Teija Suvilampi, avdelningssekreterare 

 +358295150452 
 

Sanna Tiensuu, sakkunnig 

 +358295150273 
 

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten

Sari ( OM ) Aho, huvudförtroende 

 +358295150205 
 

Lauri Liusvaara, regeringsråd 

 +358295150160 
 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert 

 +358295150420 
 

Sanna Nevalainen, Projektkoordinator 

 +358295150017 

Samuli Niinimäki, praktikant 

 +358295150039 
 

Sakari Perkiömäki, inspektör 

 +358295150472 
 

Iida Saarenmaa, avdelningssekreterare 

 +358295643441 
 

Assi Suominen, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

Jaakko Turunen, sihteeri, akateeminen 

 +358295150007 
 

Alice Utriainen, huvudförtroende 

 

Eeva Vasara, byråsekreterare 

 +358295150024 
 

Iitu Viertola, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

 +358295150207 
 

Enhet för internationell rättsvård

Anna-Lena Halttunen, Sekreterare för internationella ärenden 

internationella underhållsbidragsärenden

 +358295150364 
 

Tuuli Kainulainen, regeringssekreterare 

pöytäpuhelin Kansainvälisen oikeudenhoidon,  

 +358916067628 

Juhani ( OM ) Korhonen, regeringsråd 

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

 +358295150208 
 

Essi Lindén, specialsakkunnig 

 +358295150091 

Mari Mäki, avdelningssekreterare 

 +358295150086 
 

Tanja Niemi, projektchef 

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

 +358295150464 
 

Merja Norros, regeringsråd 

internationell rättshjälp i civilmål

 +358295150590 
 

Hanna Rantala, regeringssekreterare 

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

 +358295150386 
 

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare 

 +358295150161 
 

Pauliina Virta, regeringssekreterare 

 +358295150046 
 

Justitieförvaltningsavdelningen

Kari Kiesiläinen, osastopäällikkö, ylijohtaja 

 +358295150138 
 

Kristiina Tulonen, praktikant 

 +358295150065 
 

Projektbyrån för databasprojektet (AIPA)

Lauri ( OM ) Hirvonen, Tiedonhallinnon asiantuntija 

 

Ulla Honkanen, sakkunnig 

 +358295150226 
 

Netta Keskiväli, projektkoordinator 

 +358295150052 
 

Pasi Kumpula, utvecklingschef 

 +358295150173 
 

Timo-Juhani Laurila, specialsakkunnig 

 +358295150199 
 

Marko Loisa, projektchef 

 +358295150175 
 

Tarja Salonen, projektsekreterare 

 +358295150122 
 

Aki Sartolahti, administrativ medarbetare 

Krista Soukola, Utvecklingschef 

 +358295150255 
 

Projektbyrån för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och doku

Heidi Aalto, Assistent 

 +358295150305 
 

Sami Aalto, specialsakkunnig 

 +358295150325 
 

Annika Aroharju, sakkunnig 

 +358295150012 
 

Raija Hietala, projektkoordinator 

 +358295150281 
 

Jukka Hyyryläinen, sakkunnig 

 +358295150028 
 

Tuula Kivari, projektchef 

 +358295150546 
 

Timo Maltio, testauspäällikkö 

 +358295665849 
 

Miika Melama, Projektarkitekt 

 +358295665687 
 

Noora Paajanen, specialsakkunnig 

 +358295150282 
 

Juuso Peltonen, specialsakkunnig 

 +358295150023 
 

Riikka Pirttisalo, specialsakkunnig 

 +358295150013 
 

Kari Tavisalo, IT projektchef 

 +358295665871 
 

Rättshjälps- och utsökningsenheten

Kirta Heine, regeringsråd 

rättshjälp

 +358295150214 
 

Sanna Helesuo, specialplanerare 

 +358295150005 
 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman 

rättshjälp

 +358295150242 
 

Harri Jeskanen, planerare 

 +358295150132 
 

Essi Karvinen, högskolepraktikant 

 +358295150015 
 

Anu Laine, utvecklingschef 

 +358295150274 
 

Kari Liede, regeringsråd 

 +358295150210 
 

Merja Muilu, Regeringsråd, biträdande avdelningschef 

advokaterrättshjälp

 +358295150200 
 

Marko Niiranen, planerare 

 

Sami Pajukangas, planerare 

 +358295150594 
 

Anni Pentti, koordinator 

utsökning och betalningsanmärkningrättshjälpintressebevakning

 +358295150327 
 

Antti Rein, specialsakkunnig 

utsökning och betalningsanmärkning

 +358295150402 
 

Maaria Rubanin, regeringsråd 

intressebevakningrättshjälp

 +358295150140 
 

Elisabet Schroderus, specialsakkunnig 

 +358295150066 
 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare 

intressebevakning

 +358295150262 
 

Utbildningsenheten

Arja Kinnunen, Utbildningsexpert 

 +358295150227 
 

Kati Kivistö, Utbildningsexpert 

 +358295150292 
 

Satu Ojala, Utbildningskoordinator 

 +358295150162 
 

Sari Piiroinen, Utbildningskoordinator 

 +358295150277 
 

Minna Sipola, Utbildningsexpert 

 +358295150419 
 

Katja Tuominiemi, Utbildningskoordinator 

 +358295150015 
 

Aino Weissenfelt, Utbildningskoordinator 

 +358295150312 
 

Marika Yli-Ikkelä, Utbildningschef 

 +358295150174 
 

Muualla verkossa

Oikeuslaitos