I sociala medier: hashtag #trakasserifritt

Metsähallitus

”Työyhteisössämme on jo useiden vuosien ajan tehty töitä häirinnän kitkemiseksi ja työ jatkuu. Epäasialliseen käyttäytymiseen tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja tämä korostuu myös Poikkeavat tilanteet kuntoon -mallissamme, jonka avulla epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan”, henkilöstöjohtaja Terhi Vires kertoo.

http://www.metsa.fi/-/metsahallitus-mukana-hairinnastavapaa-kampanjassa-pistetaan-yhdessa-stoppi-hairinnalle-

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY:

”-Meillä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka neuvovat ja tukevat häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita opiskelijoita. He ovat ylioppilaskunnan työntekijöitä, jotka ovat koulutettuja tehtäväänsä, kertoo HYY:n hallituksen jäsen ja yhdenvertaisuusasioista vastaava Lauri Linna."

http://yhdenvertaisuus.fi/syrjintayhdyshenkilo

Paavalin seurakunta

”Seurakuntaneuvostomme päätti eilen, että selkeytämme käytäntöjämme ja laadimme ohjeistuksen seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tunnistamiseen.”

OKM:

"Absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna är ett gemensamt orubbligt mål."

http://minedu.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/taydellinen-nollatoleranssi-seksuaaliseen-hairintaan-kouluissa-ja-oppilaitoksissa-on-yhteinen-tinkimaton-tavoite

Tieteentekijät: 

Myös Tieteentekijät on antanut ohjeet häirintätilanteita varten. Työhön liittyvää häirintää voi kohdata työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi somessa. https://tieteentekijoidenliitto.fi/materiaali/ohje_hairintatilanteessa

 

OAJ:

"En trygg skola är en skola där det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier och där man öppet vågar prata om problemet. Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Finlands Svenska Lärarförbund FSL antar justitieminister Antti Häkkänens uppmaning och kastar bollen vidare till hela utbildningsfältet!"

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Aktuellt?contentID=1408920306420&page_name=OAJ+och+FSL+antar+utmaningen+och+uppmanar+alla+att+jobba+for

 

Finlands Svenska Lärarförbund:

"- Jag hoppas att man delar med sig av sina tankar, tips och råd. Med gemensamma krafter kan vi verkligen göra en skillnad och skapa en tryggare skola, säger Holmlund."

https://www.fsl.fi/pa-gang/nyheter-och-puffar/3950-fsl-antar-utmaningen-och-uppmanar-alla-att-jobba-foer-trakasserifritt-i-skolan

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

"YKA lupaa olla #häirinnästävapaa. Pidämme asiaa esillä yhteiskunnassa sekä koulutamme oman työyhteisömme tunnistamaan häirintätilanteet ja puuttumaan niihin. Toteutamme myös jäsenillemme alkuvuodesta kyselyn seksuaalisen häirinnän kokemuksiin liittyen."

Oulun kaupunki

" -Kampanjaan mukaan lähtemisellä Oulu haluaa painottaa, että kaupungilla on työnantajana nollatoleranssi häirintätapauksiin. Kaikki tapaukset selvitetään eikä ilmoittajan tarvitse olla huolissaan työpaikkansa tai työnteon edellytystensä puolesta. Kaupunki on laatinut myös Hyvän käytöksen oppaan, jota käytetään esimiestyön ja perehdytyksen tukena, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala."

https://www.ouka.fi/oulu/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/-/asset_publisher/s8Z1/content/oulun-kaupunki-lahtee-mukaan-hairinnan-vastaiseen-kampanjaan/

Kotka:

Kotkan kaupunki on lähtenyt mukaan #häirinnästävapaa-kampanjaan. Aihetta käsitellään muun muassa Kotkan kaupungin esimiesinfoissa sekä muissa tilaisuuksissa ja intranetissä. Lisäksi henkilöstölle toteutetaan #häirinnästävapaa-kysely.  Kaupunki haastaa mukaan kampanjaan myös kaikki konserniyhtiönsä.

http://www.kotka.fi/asukkaalle/ajankohtaista_kotkassa/101/0/kotka_mukana_hairinnastavapaa-kampanjassa

 

Ulosottolaitos

"Jokaisen yksilön lisäksi esimiehillä on erityinen vastuu häirinnän vastaisessa toiminnassa, sillä he toimivat esimerkkeinä. Työsuojeluorganisaation tulee tukea esimiehiä tässä tehtävässä. Häirintään tulee puuttua ja kaikenlainen epätoivottu käytös kitkeä työyhteisöstä pois. Häirinnän kokenutta henkilöä ei saa jättää yksin ja myös työkaverit voivat antaa tukea."

http://www.valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/index/ajankohtaista/2017/12/ulosottolaitossitoutuuolemaanhairinnastavapaatyoyhteiso.html

LVM

"Liikenne- ja viestintäministeriön varhaisen tuen mallissa on ohjeet, miten häirintätapauksissa toimitaan. Lähtökohta on, että häirintään puututaan aina ja kaikki tapaukset selvitetään osapuolia kunnioittaen. Olennaista on, että häirintäkokemusta ei vähätellä tai jätetä huomiotta. Siksi onkin tärkeää, että häirinnän kohde tai työkaveri, joka havaitsee häirintää ottaa asian esille."

https://impulssilvm.fi/

Rainmaker

Rainmaker ilmoittautuu häirinnästä vapaaksi työpaikaksi. Jokaisella ihmisellä on ikään, sukupuoleen, asemaan tai muuhun taustaan katsomatta, oikeus toimia ilman pelkoa häirinnästä. Rainmaker ilmoittautuu häirinnästä vapaaksi työpaikaksi ja luo toimintamallit häirinnän kitkemiseksi.

https://rainmaker.fi/rainmaker-on-hairinnastavapaa/

Oulun ammattikorkeakoulu:

Oulun ammattikorkeakoulu osallistuu Oikeusministeriön #häirinnästävapaa-kampanjaan. Haluamme olla korkeakoulu, jossa on nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään ja matala kynnys hakea tukea. Oamkilla on Mukava tulla, hyvä olla-opas, jossa on määritelty hyvän käytöksen pelisäännöt. 

http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/ajankohtaista/?kieli=fi&ak_osio=uutisjuttu&kid=68&id=57929

 

Tampere

"Tampere on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Meillä on nollatoleranssi työnantajana häirintätapauksiin. Kaupungin työpaikoilla ei sallita kiusaamista eikä syrjintää. Jokaisella esimiehellä on velvollisuus puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen. Huonoon johtamiseen ja esimiehen harjoittamaan kiusaamiseen on oltava rohkeutta puuttua nopeasti", Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly

Tampere myös haastaa kaikki Pirkanmaan kunnat ja kuntayhtymät mukaan kampanjaan ja seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön työpaikoilla. 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/01/25012018_4.html

 

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry ja Mikkelin kaupunki

"My Space, Not Yours! -hankkeen myötä Mikkelissä kehitetään toimintamallia, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, väkivallan uhkaa ja seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.Hankkeessa viedään väkivaltaa ja häirintää käsitteleviä menetelmiä osaksi yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetusta sekä nuorten palveluja. Koulutusta aiheiden tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen järjestetään koulujen monialaiselle henkilökunnalle sekä muille nuorten kanssa työskenteleville. Nuoret ovat vaikuttamassa menetelmien käyttöönottamiseen sekä osallistuvat vaikuttamistyöhön kouluympäristössä."

http://www.violary.fi/wp-content/uploads/2017/09/MSNY-opaskirja_29_9_17.pdf

YLE

“Yle är den största journalistiska och kreativa gemenskapen i Finland. Inga former av trakasserier får någonsin accepteras. Vi vill främja ett gott arbetsliv med hjälp av våra etiska regler, god praxis och gemensam diskussion. Ett gott, tryggt och respektfullt arbetsklimat är vår gemensamma angelägenhet”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen. 

Yle utmanar de andra mediebolagen med i kampanjen!"

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/04/yle-utmanar-de-andra-mediebolagen-med-i-kampanjen-ett-trakasserifritt-finland

Utmaningen har antagits även av

bl.a miljöministeriet, Riksarkivet, Finlands Juristförbund, Borenius, Kokoomusopiskelijat, Uudenmaan Kokoomusnaiset, Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri, Samlingspartiets ungdomsförbund, Vanda stad, Åbo stad, Grankulla stad, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Birkalands sjukvårdsdistrikt