Michaela Moua:

Mot ett rättvist samhälle

 

Michaela Moua arbetar på justitieministeriet som projektsakkunnig i två olika likabehandlingsfrämjande EU-projekt. Moua som jobbar i enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter upplever likabehandlingsfrågorna som viktiga och under sin karriär har hon velat fokusera på arbete som främjar jämställdheten i samhället.

Moua har studerat globalisation vid Ohio universitet och U-landsforskning vid Roskilde universitet. Hon är också en lösningsfokuserad terapeut som specialiserat sig på att hjälpa kunder som lider av mentala problem på grund av traumatiska erfarenheter av rasism. På justitieministeriet har Moua fortsatt det antirasistiska arbetet för i dag jobbar hon som projektsakkunnig i projektet Proximity (Policing Against Racism, Xenophobia and other forms of intolerance).

Projektets mål är att utveckla arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, såsom hatbrott, på lokal nivå. Projektet fokuserar på att stärka de lokala myndigheternas, särskilt lokal- och närpolisens, kapacitet att motverka rasism och hatbrott. Detta sker genom utbildning, spridning av god praxis, kollegialt stöd och genom att utveckla lokala verksamhetsplaner.

Nytta av djup fackkunskap

I sitt arbete upplever Moua att hon behöver en bred uppsättning olika färdigheter.

- I detta arbete behövs det bland annat djup sakkännedom och förmåga att jobba i team, säger hon. Att kunna behålla sitt lugn under stress och press och ha en positiv attityd är enligt henne också särskilt nödvändigt.

Hon jobbar också med projektet Rainbow Rights som riktar sig till att utveckla likabehandlingsplaneringen i kommunerna samt EU-ländernas samarbete i likabehandlingsfrågor. Projektet ska också på lokal nivå öka medvetenheten om likabehandling av personer som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter samt studera multipel diskriminering bland dessa minoriteter.

Inspirerande och sakkunnig arbetsgemenskap

Att Moua började jobba på justitieministeriet var på sätt och vis en slump, men också en naturlig fortsättning på hennes karriär kring likabehandlingsfrågor.

- Jag hamnade på justitieministeriet lite av en slump, men vad sker egentligen av en slump? Jag har arbetat länge med likabehandlingsfrågor av olika typer och med olika målgrupper, allt från utbildning till konsulttjänster, berättar hon.

Om sin arbetsgemenskap har hon bara gott att säga.

- Jag har de bästa kollegorna som jag verkligen uppskattar. De hjälper och stöttar mig alltid när det behövs. De delar gärna med sig av sin expertis, och jag har lärt mig mycket av dem, säger Moua.

Arbetets största utmaning är att det kräver en otroligt bra organiseringsförmåga.

- Det är utmanande att ibland sköta många olika projektärenden och olika stora uppgiftshelheter samtidigt. Men alltid klarar man det ändå, tacket går till mina hjälpsamma kollegor, säger Moua.

På sin fritid umgås Moua gärna med sin familj och sina vänner och lagar till exempel mat tillsammans med dem. Musik är viktig för henne, det är svårt för henne att föreställa sig en enda dag utan musik. Hon är en aktiv organisationsaktör och deltar i flera olika frivilligprojekt. Moua, som  har en idrottsbakgrund som professionell basketbollspelare, ägnar också mycket av fritiden åt idrott.

- I tio års tid reste jag runt om i Europa och spelade i proffsligor i flera olika länder, berättar Moua.