Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten svarar för justitieministeriets externa och interna kommunikation och utvecklingen av den. Kommunikationsenhetens uppgift är att stödja justitieministeriets verksamhet och medverka till att de rättspolitiska målen nås.

Kontaktinformation

Kati Pärnänen, kommunikationsdirektör 
justitieministeriet, Kommunikationsenheten Ministeriernas EU-kommunikatörer  0295150288  


Ulla Rehula, kommunikationsexpert 
justitieministeriet, Kommunikationsenheten 0295150188  


Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert 
justitieministeriet, Kommunikationsenheten 0295150145  


Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert 
justitieministeriet, Kommunikationsenheten 0295150027  


Hille Puusaari, kommunikationsexpert 
justitieministeriet, Kommunikationsenheten intern kommunikation  0295150261  


Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör 
justitieministeriet, Kommunikationsenheten nätkommunikation  0295150182  


Minsu Kuusisto, Visualisk designer 
justitieministeriet, Kommunikationsenheten 0295150107  

Justitieförvaltningsenhetens kommunikation

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert 
justitieministeriet, Justitieförvaltningsavdelningen, Ekonomi- och personalförvaltningsenheten 0295150420  

Läs mer på justitieministeriet.fi