Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten svarar för justitieministeriets externa och interna kommunikation och utvecklingen av den. Kommunikationsenhetens uppgift är att stödja justitieministeriets verksamhet och medverka till att de rättspolitiska målen nås.

Kontaktinformation

Kati Pärnänen, kommunikationsdirektör 
Justitieministeriet, Kommunikationsenheten 0295150288   förnamn.efternamn@om.fi


Eeva Vallisaari, kommunikationschef 
Justitieministeriet, Kommunikationsenheten 0295150592   förnamn.efternamn@om.fi

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör 
Justitieministeriet, Kommunikationsenheten nätkommunikation 0295150182   förnamn.efternamn@om.fi


Hille Puusaari, kommunikationsexpert 
Justitieministeriet, Kommunikationsenheten intern kommunikation 0295150261   förnamn.efternamn@om.fi


Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert 
Justitieministeriet, Kommunikationsenheten 0295150145   förnamn.efternamn@om.fi


Ulla Rehula, kommunikationsexpert 
Justitieministeriet, Kommunikationsenheten 0295150188   förnamn.efternamn@om.fi

Justitieförvaltningsenhetens kommunikation

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert 
Justitieministeriet, Justitieförvaltningsavdelningen, Ekonomi- och personalförvaltningsenheten 0295150420   förnamn.efternamn@om.fi

Eija Mikkonens e-postaddress har formen förnamn.m.efternamn@om.fi

Läs mer på justitieministeriet.fi