Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen svarar för den strategiska planeringen och utvecklingen av kriminalpolitiken och brottsbekämpningen. Till ansvarsområdet hör bland annat uppgifterna som ankommer på sekretariatet för rådet för brottsförebyggande, utveckling av brottsoffrens ställning och korruptionsbekämpning.

Avdelningen sörjer för utvecklingen av och lagberedningen som hänför sig till brottspåföljdssystemet, verksamhetsstyrningen för Brottspåföljdsmyndigheten och åklagarväsendet och lagberedningen som gäller dem samt för uppföljningen av lagstiftningens implementering.

Avdelningen sköter också det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde och samordningsuppgifterna i anslutning till den rättspolitiska forskningen.

Avdelningschef, överdirektör Arto Kujala

Kriminalpolitik- och brottsbekämpningsenheten
biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen

Åklagar- och brottspåföljdsenheten
regeringsrådet Katriina Jahkola

Kontaktinformation

Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen

Arto Kujala, avdelningschef 

0295150408 

Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

Markus Alanko, specialsakkunnig 

brottsbekämpning

0295150400 

Laura Hyppönen, harjoittelija 

0295150108 

Mika Junninen, specialsakkunnig 

0295150406 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef 

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

0295150580 

Katriina Kiviharju, avdelningssekreterare 

0295150254 

Joni Korpinen, EU-avustaja 

0295160560 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert 

0295150252 

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig 

0295150033 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig 

korruption

0295150323 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman 

brottsbekämpning

0295150223 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig 

brottsofferstatsbidrag

0295150418 

Saija Sambou, specialsakkunnig 

brottsbekämpning

0295150352 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman 

brottsofferstatsbidrag

0295150570 

Tiia Talvitie, planerare 

0295150110 

Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Mika ( OM ) Aalto, konsultativ tjänsteman 

Eija Hakala-Kovanen, ledningens sekreterare 

0295150578 

Anne Hartoneva, regeringsråd 

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

0295150344 

Tuuli Herlin, specialsakkunnig 

brottspåföljdssystem

0295150602 

Anni Karnaranta, specialsakkunnig 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig 

0295150183 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

0295150112 

Kristina Mattila, avdelningssekreterare 

0295150384 

Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman 

0295150034 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig 

åklagare

0295150085 

Riitta Punju, specialsakkunnig 

0295150154 

Mirja Salonen, Lagstiftningsråd 

0295150019 

Paulina Tallroth, Regeringsråd 

brottspåföljdssystem

0295150146