Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen svarar för den strategiska planeringen och utvecklingen av kriminalpolitiken och brottsbekämpningen. Till ansvarsområdet hör bland annat uppgifterna som ankommer på sekretariatet för rådet för brottsförebyggande, utveckling av brottsoffrens ställning och korruptionsbekämpning.

Avdelningen sörjer för utvecklingen av och lagberedningen som hänför sig till brottspåföljdssystemet, verksamhetsstyrningen för Brottspåföljdsmyndigheten och åklagarväsendet och lagberedningen som gäller dem samt för uppföljningen av lagstiftningens implementering.

Avdelningen sköter också det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde och samordningsuppgifterna i anslutning till den rättspolitiska forskningen.

Avdelningschef, överdirektör Arto Kujala

Kriminalpolitik- och brottsbekämpningsenheten
biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen

Åklagar- och brottspåföljdsenheten
regeringsrådet Katriina Jahkola

Kontaktinformation

Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen

Arto Kujala, avdelningschef 

Mannerheimintie 4, 00100 Helsinki

0295150408 

Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

Markus Alanko, Specialplanerare 

brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150400 

Catharina Groop, konsultativ tjänsteman 

korruption

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150207 

Mika Junninen, Specialplanerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150406 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef 

korruption kriminalpolitik brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150580 

Katriina Kiviharju, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150254 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150252 

Laura Mynttinen, byråchef 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150265 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig 

korruption

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150323 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman 

brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150223 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig 

brottsoffer statsbidrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150418 

Saija Sambou, specialplanerare 

brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150352 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman 

brottsoffer statsbidrag

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150570 

Tiia Talvitie, planerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150110 

Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Mika ( OM ) Aalto, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150171 

Eija Hakala-Kovanen, ledningens sekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150578 

Anne Hartoneva, regeringsråd 

verkställande av straff brottspåföljdssystem samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150344 

Tuuli Herlin, specialplanerare 

brottspåföljdssystem

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150602 

Katariina Jahkola, regeringsråd 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) kriminalpolitik brottspåföljdssystem åklagare

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150246 

Anni Karnaranta, specialsakkunnig 

brottspåföljdsmyndigheten brottspåföljdssystem fängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150197 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150183 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) åklagare

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150112 

Juho Martikainen, Lagstiftningsråd 

verkställande av straff brottspåföljdssystem förvandlingsstraff för böter häktning fängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150520 

Kristina Mattila, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150384 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig 

åklagare

Eteläesplanadi 10, 000130 Helsinki

0295150085 

Riitta Punju, Specialplanerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150154 

Mirja Salonen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150052 

Paulina Tallroth, Regeringsråd 

brottspåföljdssystem

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150146