Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen svarar för den strategiska planeringen och utvecklingen av kriminalpolitiken och brottsbekämpningen. Till ansvarsområdet hör bland annat uppgifterna som ankommer på sekretariatet för rådet för brottsförebyggande, utveckling av brottsoffrens ställning och korruptionsbekämpning.

Avdelningen sörjer för utvecklingen av och lagberedningen som hänför sig till brottspåföljdssystemet, verksamhetsstyrningen för Brottspåföljdsmyndigheten och åklagarväsendet och lagberedningen som gäller dem samt för uppföljningen av lagstiftningens implementering.

Avdelningen sköter också det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde och samordningsuppgifterna i anslutning till den rättspolitiska forskningen.

Avdelningschef, överdirektör Arto Kujala

Kriminalpolitik- och brottsbekämpningsenheten
biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen

Åklagar- och brottspåföljdsenheten
regeringsrådet Katriina Jahkola

Kontaktinformation

Kriminalpolitiska avdelningen

Enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning 

Markus Alanko, specialsakkunnig 

brottsbekämpning

 +358295150400 
 

Laura Hyppönen, harjoittelija 

 +358295150108 
 

Mika Junninen, specialsakkunnig 

 +358295150406 
 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef 

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

 +358295150580 
 

Katriina Kiviharju, avdelningssekreterare 

 +358295150254 
 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert 

 +358295150252 
 

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig 

korruption

 +358295150033 
 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig 

korruption

 +358295150323 
 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman 

brottsbekämpning

 +358295150223 
 

Miika Remes, högskolepraktikant 

 +358295150047 
 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig 

brottsofferstatsbidrag

 +358295150418 
 

Saija Sambou, specialsakkunnig 

brottsbekämpning

 +358295150352 
 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman 

brottsofferstatsbidrag

 +358295150570 
 

Kriminalpolitiska avdelningen

Arto Kujala, osastopäällikkö, ylijohtaja 

 +358295150408 
 

Åklagar- och brottspåföljdsenhet

Mika ( OM ) Aalto, konsultativ tjänsteman 

Eija Hakala-Kovanen, ledningens sekreterare 

 +358295150578 
 

Anne Hartoneva, regeringsråd 

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

 +358295150344 
 

Tuuli Herlin, specialsakkunnig 

brottspåföljdssystem

 +358295150602 
 

Katariina Jahkola, regeringsråd 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

 +358295150246 
 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig 

 +358295150183 
 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman 

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

 +358295150112 
 

Kristina Mattila, avdelningssekreterare 

 +358295150384 
 

Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman 

 +358295150034 
 

Jukka Oikarainen, specialsakkunnig 

åklagare

 +358295150085 
 

Riitta Punju, specialsakkunnig 

 +358295150154 
 

Mirja Salonen, Lagstiftningsråd 

 +358295150019 
 

Paulina Tallroth, Regeringsråd 

brottspåföljdssystem

 +358295150146