Hoppa till innehåll
Media

Lagberedningens kvalitet  

Ett omfattande handlingsprogram för hela statsrådet ska förbättra lagstiftningen.  

Handlingsprogrammet för bättre lagstiftning ingår i statsminister Marins regeringsprogram.  Beredningen styrs av samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen. Genom handlingsprogrammet utvecklar man

•    lagberedningens planmässighet och lagberedningskunnandet,
•    interaktionen och kommunikationen vid lagberedningen,  
•    konsekvensbedömningen vid lagberedningen och  
•    utnyttjandet av teknik och digitalisering vid lagberedningen.

Handlingsprogrammets mandatperiod är 2020–2023, men en del projekt kan fortsätta en längre tid än detta. Det är justitieministeriet som samordnar utvecklingen av lagberedningen inom statsrådet, men utvecklingsarbete och utvecklingsprojekt genomförs också vid andra ministerier.

Enligt regeringsprogrammet ska stödet till ministerierna ökas så att det är möjligt att på ett djupgående sätt bedöma lagförslagens konsekvenser för människorna, miljön och företagen. Rådet för bedömning av lagstiftningen ska ges en starkare ställning och efterhandsutvärderingen av lagstiftningens konsekvenser ska utvecklas. Åtgärderna för att göra regleringen om företag smidigare fortsätter. Dessutom utvidgas det försök som syftar till att stävja ökningen av onödig regleringsbörda. 

Pågående utvecklingsprojekt:

Omarbetning av anvisningen för konsekvensbedömning av lagförslag (https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM076:00/2020)

Kompetensnätverket för konsekvensbedömning vid statsrådet (https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM018:00/2021)

Statsrådets forskningsprojekt för att skapa ett system för efterhandsutvärdering och projektet för utveckling av efterhandsutvärderingen i statsrådet (https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM041:00/2021)

Statsrådets forskningsprojekt om kvalitetsindikatorer för lagberedningsprocessen
(https://tietokayttoon.fi/-/kohti-laadukasta-lainvalmistelua)

Styrgruppen för smidigare reglering

 

Kontaktinformation

Susanna Siitonen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning Finlex  bättre lagstiftning  utveckling av lagberedningen  0295150083  


Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning bättre lagstiftning  utveckling av lagberedningen  0295150169  


Hanna-Leena Iso-Ketola, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård lagberedning, utveckling  bättre lagstiftning  0295150506  

Tillbaka till toppen