Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagberedningens kvalitet  

Ett omfattande handlingsprogram för hela statsrådet ska förbättra lagstiftningen.  

Handlingsprogrammet för bättre lagstiftning ingår i statsminister Marins regeringsprogram.  Beredningen styrs av samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen.

Genom handlingsprogrammet utvecklar man

•    lagberedningens planmässighet och lagberedningskunnandet,
•    interaktionen och kommunikationen vid lagberedningen,  
•    konsekvensbedömningen vid lagberedningen och  
•    utnyttjandet av teknik och digitalisering vid lagberedningen.

Handlingsprogrammets mandat gäller 2020-2023, men en del projekt fortsätter också efter detta. Justitieministeriet styr utvecklandet av lagberedningen.

Ministerierna ska få mera stöd så att de kan bedöma lagars konsekvenser för människor, miljö och företag grundligt. Man ger Rådet för bedömning av lagstiftningen en starkare roll och utvecklar utvärderingen av lagstiftningens konsekvenser. Statsrådets kansli styr projekten.

Statsrådets forskningsprojekt för ett system för efterhandsutvärdering (på finska).

Åtgärderna för att göra regleringen om företag smidigare fortsätter. Dessutom utvidgas försöket som gäller att motverka en onödig ökning av regleringsbördan. Projektet leds av arbets- och näringsministeriet.

Arbetsgruppen för smidigare reglering

Kontaktinformation

Susanna Siitonen, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöjohtaja 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning 0295150083  


Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning bättre lagstiftning  lagberedning, utveckling  0295150169  


Hanna-Leena Iso-Ketola, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård lagberedning, utveckling  bättre lagstiftning  0295150506  

Tillbaka till toppen