Lagberedningsavdelningen

Justitieministeriets lagberedningsavdelning har till uppgift att genom lagstiftning främja justitieministeriets mål och verksamhetsidé. Lagberedning är en av ministeriets huvuduppgifter.

Lagberedarna svarar för projektens hela livscykel, från det förberedande arbetet till den utbildning och uppföljning som hör till reformens verkställighetsskede. Förutom de nationella projekten utgör lagstiftningssamarbetet inom Europeiska unionen samt annat internationellt samarbete en stor del av avdelningens arbete.

Utöver ministeriets och avdelningens egna projekt deltar lagberedningsavdelningen också i en betydande grad i beredningen av de övriga ministeriernas projekt samt svarar för den allmänna utvecklingen, styrningen och rådgivningen som gäller lagberedningen i statsrådet. En viktig verksamhetsform är att ge utlåtanden om författningsförslag som beretts vid de andra ministerierna. Lagberedningsavdelningens enhet för allmänna internationella ärenden och EU-frågor ger EU-rättslig rådgivning och bistår ministeriets ledning i ärenden som gäller EU och internationell verksamhet.

Avdelningens laggranskningsenhet granskar de lagförslag som beretts vid ministeriet samt andra än sådana förslag till förordningar där ärendet är av ringa allmän betydelse.

Avdelningschef, överdirektör Sami Manninen

Enheten för offentlig rätt
lagstiftningsdirektör Tuula Majuri

Enheten för straff- och processrätt
lagstiftningsdirektör Lena Andersson

Enheten för privaträtt
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen

Laggranskningsenhet

Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor
lagstiftningsrådet Jaana Jääskeläinen

Kontaktinformation

Lagberedningsavdelningen

Lagberedningsavdelningen

Sami Manninen 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150318 

Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150170 

Seija Alanko, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150342 

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150504 

Jaana Jääskeläinen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150284 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150480 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150566 

Päivi Lahtinen, byråsekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150055 

Liisa Leppävirta, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150099 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150528 

Tia-Maaret Möller, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150105 

Liisa Palola, byråsekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150498 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden 

Eteläesplandi 10, 00130 Helsinki

0295150194 

Jassi Saurio, sakkunnig, EU-ärenden 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150235 

Joonas Tervo, högskolepraktikant 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150111 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150270 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150536 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150236 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150201 

Enheten för offentlig rätt

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150117 

Heini Färkkilä, specialsakkunnig 

Ritarikatu 2, 00170 Helsinki

0295150378 

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150334 

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150839 

Tyyni Holma-Paukkeri, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150374 

Tanja Jaatinen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150056 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150396 

Virpi Koivu, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150071 

Laura Kolinen, högskolepraktikant 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150103 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150100 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150280 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150230 

Arja Manner, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150450 

Anu Mutanen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150311 

Anu Talus, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150586 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150372 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150253 

Enheten för privaträtt

Anna Aarre-Ahtio, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150370 

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150554 

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150139 

Sirpa Halmela, byråsekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150225 

Aleksi Heikkilä, Forskare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150283 

Johanna Hossa, Forskare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150195 

Päivi Ijäs, byråsekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150366 

Jyrki Jauhiainen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150074 

Outi Kemppainen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150260 

Katri Kummoinen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150266 

Antti Leinonen, lagstiftningsdirektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150264 

Laura Määttänen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150332 

Anni Piikki, högskolepraktikant 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150066 

Susanna Polvi, byråsekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150152 

Pekka Pulkkinen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150224 

Jari Salila, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150584 

Assi Salminen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150147 

Salla Silvola, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150314 

Markus Tervonen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150558 

Enheten för straff- och processrätt

Mari Aalto, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150502 

Lena Andersson, lagstiftningsdirektör 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150244 

Pekka Heinonen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150053 

Ville Hinkkanen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150165 

Tanja Innanen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150338 

Janne Kanerva, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150176 

Sami Kiriakos, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150054 

Sami Korhonen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150129 

Maarit Leppänen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150276 

Arja Martikainen, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150388 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150486 

Liisa Ojala, Lagstiftningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150156 

Mikko ( OM ) Ojala, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150179 

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

Pauliina Pukari, högskolepraktikant 

Kirsi Pulkkinen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150438 

Lauri Rautio, specialsakkunnig 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150380 

Jukka Siro, specialsakkunnig 

Sanna Vanhalakka, avdelningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150221 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150240 

Laggranskningsenheten

Riku Ahola, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150356 

Leo Forss, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150043 

Katri Hautamäki, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150090 

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150360 

Marja Jokinen, avdelningssekreterare 

Eteläesplanad 10, 00130 Helsinki

0295150362 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150496 

Jukka Nurmio, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150488 

Carolina Slangus-Forss, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150540 

Stöd för ledningen

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150506 

Raili Paananen, sekreterare 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150296 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd 

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI

0295150218