Lagberedningsavdelningen

Justitieministeriets lagberedningsavdelning har till uppgift att genom lagstiftning främja justitieministeriets mål och verksamhetsidé. Lagberedning är en av ministeriets huvuduppgifter.

Lagberedarna svarar för projektens hela livscykel, från det förberedande arbetet till den utbildning och uppföljning som hör till reformens verkställighetsskede. Förutom de nationella projekten utgör lagstiftningssamarbetet inom Europeiska unionen samt annat internationellt samarbete en stor del av avdelningens arbete.

Utöver ministeriets och avdelningens egna projekt deltar lagberedningsavdelningen också i en betydande grad i beredningen av de övriga ministeriernas projekt samt svarar för den allmänna utvecklingen, styrningen och rådgivningen som gäller lagberedningen i statsrådet. En viktig verksamhetsform är att ge utlåtanden om författningsförslag som beretts vid de andra ministerierna. Lagberedningsavdelningens enhet för allmänna internationella ärenden och EU-frågor ger EU-rättslig rådgivning och bistår ministeriets ledning i ärenden som gäller EU och internationell verksamhet.

Avdelningens laggranskningsenhet granskar de lagförslag som beretts vid ministeriet samt andra än sådana förslag till förordningar där ärendet är av ringa allmän betydelse.

Avdelningschef, överdirektör Antti T. Leinonen

Enheten för offentlig rätt
lagstiftningsdirektör Tuula Majuri

Enheten för straff- och processrätt
lagstiftningsdirektör Lena Andersson

Enheten för privaträtt
lagstiftningsdirektör Pekka Pulkkinen

Laggranskningsenhet
lagstiftningsrådet Tiina Honkanen

Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor
lagstiftningsrådet Jaana Jääskeläinen

Kontaktinformation

Lagberedningsavdelningen

Lagberedningsavdelningen

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja 

0295150264 

Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman 

internationellt samarbete, allmänna frågorrättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150170 

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150504 

Johanna Isoaho, sakkunnig, EU-ärenden 

0295150036 

Jaana Jääskeläinen, lainsäädäntöneuvos, yksikön johtaja 

EU:s grundfördrag

0295150284 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd 

EU:s grundfördrag

0295150480 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

0295150566 

Päivi Lahtinen, byråsekreterare 

0295150055 

Liisa Leppävirta, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

0295150099 

Tia-Maaret Möller, Lagstiftningsråd 

0295150105 

Liisa Palola, byråsekreterare 

67504 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden 

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

0295150194 

Mari Puranen, byråsekreterare 

0295150051 

Virva Raitio 

0295150025 

Jassi Saurio, sakkunnig, EU-ärenden 

0295150235 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman 

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

0295150270 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd 

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

0295150536 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman 

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

0295150236 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd 

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

0295150201 

Enheten för offentlig rätt

Mia Eklund, specialsakkunnig 

0295150006 

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman 

0295150117 

Arlene Eräheimo, högskolepraktikant 

0295150020 

Heini Färkkilä, specialsakkunnig 

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

0295150378 

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd 

Ålands självstyrelse

0295150334 

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd 

grundlagenstatsförfattning

0295150839 

Tyyni Holma-Paukkeri, avdelningssekreterare 

0295150374 

Tanja Jaatinen, Lagstiftningsråd 

0295150056 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd 

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

0295150396 

Virpi Koivu, specialsakkunnig 

dataskyddpersonregister

0295150071 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd 

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

0295150100 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör 

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

0295150280 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd 

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

0295150230 

Arja Manner, Lagstiftningsråd 

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

0295150450 

Anu Mutanen, specialsakkunnig 

grundlagenstatsförfattning

0295150311 

Anu Talus, Lagstiftningsråd 

personregisterdataskydd

Niklas Vainio, Lagstiftningsråd 

0295150041 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig 

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

0295150372 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd 

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

0295150253 

Sonja Wikman, byråsekreterare 

0295150022 

Enheten för privaträtt

Anna Aarre-Ahtio, avdelningssekreterare 

0295150370 

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd 

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

0295150554 

Sirpa Halmela, byråsekreterare 

0295150225 

Aleksi Heikkilä, Forskare 

0295150283 

Johanna Hossa, specialsakkunnig 

0295150195 

Päivi Ijäs, byråsekreterare 

0295150366 

Susanna Polvi, byråsekreterare 

0295150152 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör 

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

0295150224 

Jari Salila, Lagstiftningsråd 

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

0295150584 

Enheten för straff- och processrätt

Mari Aalto, Lagstiftningsråd 

konkursskuldsanering

0295150502 

Lena Andersson, Lagstiftningsråd 

djurskyddsbrottmiljöbrott

0295150244 

Pekka Heinonen, specialsakkunnig 

0295150053 

Sami Kiriakos, specialsakkunnig 

penningtvätt

0295150054 

Arja Martikainen, avdelningssekreterare 

0295150388 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd 

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

0295150486 

Mikko ( OM ) Ojala, avdelningssekreterare 

0295150179 

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig 

0295150101 

Jukka Siro, specialsakkunnig 

0295150021 

Sanna Vanhalakka, avdelningssekreterare 

0295150221 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare 

konkursbötesförfarande

0295150240 

Laggranskningsenheten

Riku Ahola, Lagstiftningsråd 

0295150356 

Leo Forss, Lagstiftningsråd 

0295150043 

Katri Hautamäki, Lagstiftningsråd 

0295150090 

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd 

laggranskning

0295150360 

Marja Jokinen, avdelningssekreterare 

0295150362 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd 

lagspråklaggranskning

0295150496 

Jukka Nurmio, Lagstiftningsråd 

0295150488 

Carolina Slangus-Forss, Lagstiftningsråd 

0295150540 

Stöd för ledningen

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare 

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

0295150506 

Raili Paananen, ledningens sekreterare 

0295150296 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd 

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

0295150218