Lagberedningsavdelningen

Justitieministeriets lagberedningsavdelning har till uppgift att genom lagstiftning främja justitieministeriets mål och verksamhetsidé. Lagberedning är en av ministeriets huvuduppgifter.

Lagberedarna svarar för projektens hela livscykel, från det förberedande arbetet till den utbildning och uppföljning som hör till reformens verkställighetsskede. Förutom de nationella projekten utgör lagstiftningssamarbetet inom Europeiska unionen samt annat internationellt samarbete en stor del av avdelningens arbete.

Utöver ministeriets och avdelningens egna projekt deltar lagberedningsavdelningen också i en betydande grad i beredningen av de övriga ministeriernas projekt samt svarar för den allmänna utvecklingen, styrningen och rådgivningen som gäller lagberedningen i statsrådet. En viktig verksamhetsform är att ge utlåtanden om författningsförslag som beretts vid de andra ministerierna. Lagberedningsavdelningens enhet för allmänna internationella ärenden och EU-frågor ger EU-rättslig rådgivning och bistår ministeriets ledning i ärenden som gäller EU och internationell verksamhet.

Avdelningens laggranskningsenhet granskar de lagförslag som beretts vid ministeriet samt andra än sådana förslag till förordningar där ärendet är av ringa allmän betydelse.

Avdelningschef, överdirektör Antti T. Leinonen

Enheten för offentlig rätt
lagstiftningsdirektör Tuula Majuri

Enheten för straff- och processrätt
lagstiftningsdirektör Ville Hinkkanen

Enheten för privaträtt
lagstiftningsdirektör Pekka Pulkkinen

Laggranskningsenhet
lagstiftningsrådet Tiina Honkanen

Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor
lagstiftningsrådet Jaana Jääskeläinen

Kontaktinformation

Lagberedningsavdelningen

Enheten för allmänna internationella ärenden och EU-frågor

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman 

internationellt samarbete, allmänna frågor

 +358295150170 
 

Katja Arenmaa, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

 +358295150504 
 

Vappu Halonen, EU-avustaja 

 +358295160249 
 

Johanna Isoaho, sakkunnig, EU-ärenden 

 +358295150036 
 

Jaana Jääskeläinen, lainsäädäntöneuvos, yksikön johtaja 

EU:s grundfördrag

 +358295150284 
 

Joni Korpinen, EU-avustaja 

 +358295160560 
 

Hanna-Mari Kotivuori, Lagstiftningsråd 

EU:s grundfördrag

 +358295150480 
 

Sini Kumpulainen, sakkunnig, EU-ärenden 

rättsliga och inrikes frågor (EU)

 +358295150566 
 

Päivi Lahtinen, byråsekreterare 

 +358295150055 
 

Liisa Leppävirta, Specialsakkunnig, EU-ärenden 

 +358295150099 
 

Tia-Maaret Möller, Lagstiftningsråd 

 +358295150105 
 

Liisa Palola, byråsekreterare 

Anna Pohjalainen, sakkunnig, EU-ärenden 

handlingsoffentlighetoffentlighetslagstiftning

 +358295150194 
 

Mari Puranen, byråsekreterare 

 +358295150051 
 

Virva Raitio,  

 +358295150025 
 

Jassi Saurio, sakkunnig, EU-ärenden 

 +358295150235 
 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman 

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

 +358295150270 
 

Sina Uotila, Lagstiftningsråd 

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

 +358295150536 
 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman 

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

 +358295150236 
 

Sonya Walkila, Lagstiftningsråd 

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

 +358295150201 
 

Anna Wennäkoski, EU-avustaja 

 +358295160025 
 

Enheten för offentlig rätt

Mia Eklund, specialsakkunnig 

 +358295150006 
 

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman 

 +358295150117 
 

Heini Färkkilä, specialsakkunnig 

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

 +358295150378 
 

Janina Groop-Bondestam, Lagstiftningsråd 

Ålands självstyrelse

 +358295150334 
 

Johannes Heikkonen, Lagstiftningsråd 

grundlagenstatsförfattning

 +358295150839 
 

Tyyni Holma-Paukkeri, avdelningssekreterare 

 +358295150374 
 

Tanja Jaatinen, Lagstiftningsråd 

 +358295150056 
 

Marietta Keravuori-Rusanen, Lagstiftningsråd 

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

 +358295150396 
 

Virpi Koivu, specialsakkunnig 

dataskyddpersonregister

 +358295150071 
 

Virpi Korhonen, Lagstiftningsråd 

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

 +358295150100 
 

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör 

beredskapslagstiftningsammankomstlagstiftninggrundlagen

 +358295150280 
 

Timo Makkonen, Lagstiftningsråd 

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheteryttrandefrihetlikabehandling

 +358295150230 
 

Arja Manner, Lagstiftningsråd 

EU-domstoländringssökandeförvaltningsrättskipning

 +358295150450 
 

Anu Mutanen, specialsakkunnig 

grundlagenstatsförfattning

 +358295150311 
 

Anu Talus, Lagstiftningsråd 

personregisterdataskydd

Niklas Vainio, Lagstiftningsråd 

 +358295150041 
 

Leena Vettenranta, specialsakkunnig 

personregisteroffentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningar

 +358295150372 
 

Olli Wikberg, Lagstiftningsråd 

ändringssökandeförvaltningsrättskipning

 +358295150253 
 

Sonja Wikman, byråsekreterare 

 +358295150022 
 

Enheten för privaträtt

Anna Aarre-Ahtio, avdelningssekreterare 

 +358295150370 
 

Sofia Aspelund, Lagstiftningsråd 

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

 +358295150554 
 

Sirpa Halmela, byråsekreterare 

 +358295150225 
 

Aleksi Heikkilä, Forskare 

 +358295150283 
 

Johanna Hossa, specialsakkunnig 

 +358295150195 
 

Päivi Ijäs, byråsekreterare 

 +358295150366 
 

Kirsikka Linnanmäki, Lagstiftningsråd 

 +358295150045 
 

Susanna Polvi, byråsekreterare 

 +358295150152 
 

Pekka Pulkkinen, lagstiftningsdirektör 

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

 +358295150224 
 

Jari Salila, Lagstiftningsråd 

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

 +358295150584 
 

Enheten för straff- och processrätt

Mari Aalto, Lagstiftningsråd 

konkursskuldsanering

 +358295150502 
 

Lena Andersson, Lagstiftningsråd 

djurskyddsbrottmiljöbrott

 +358295150244 
 

Pekka Heinonen, specialsakkunnig 

 +358295150053 
 

Markus Ingström, specialsakkunnig 

 +358295150060 
 

Sami Kiriakos, specialsakkunnig 

penningtvätt

 +358295150054 
 

Arja Martikainen, avdelningssekreterare 

 +358295150388 
 

Jussi Matikkala, Lagstiftningsråd 

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

 +358295150486 
 

Mikko ( OM ) Ojala, avdelningssekreterare 

 +358295150179 
 

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig 

 +358295150101 
 

Jukka Siro, specialsakkunnig 

 +358295150021 
 

Sanna Vanhalakka, avdelningssekreterare 

 +358295150221 
 

Tuukka Vähätalo, Lagstiftningssekreterare 

konkursbötesförfarande

 +358295150240 
 

Lagberedningsavdelningen

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja 

 +358295150264 
 

Laggranskningsenheten

Riku Ahola, Lagstiftningsråd 

 +358295150356 
 

Leo Forss, Lagstiftningsråd 

 +358295150043 
 

Katri Hautamäki, Lagstiftningsråd 

 +358295150090 
 

Tiina Honkanen, Lagstiftningsråd 

laggranskning

 +358295150360 
 

Marja Jokinen, avdelningssekreterare 

 +358295150362 
 

Ann-Marie Malmsten, Lagstiftningsråd 

lagspråklaggranskning

 +358295150496 
 

Jukka Nurmio, Lagstiftningsråd 

 +358295150488 
 

Carolina Slangus-Forss, Lagstiftningsråd 

 +358295150540 
 

Stöd för ledningen

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialplanerare 

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

 +358295150506 
 

Raili Paananen, ledningens sekreterare 

 +358295150250 
 

Taina Riihinen, Lagstiftningsråd 

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

 +358295150218