Makars släktnamn och barns släktnamn

Broschyren innehåller information om hur ett släktnamn kan ändras i samband med ingåendet av ett äktenskap. Broschyren innehåller också information om barns släktnamn och om hur barns släktnamn kan ändras. Broschyren är avsedd för dem som planerar att gifta sig och ges till dem när de ber om prövning av hinder mot äktenskap. Broschyren är också avsedd för barns föräldrar.

Närmare upplysningar om de avgifter som tas ut för namnändringar lämnas av magistraterna.

Bestämmelserna om släktnamn finns i namnlagen (694/1985). Namnlagen finns i databanken Finlex som upprätthålls av justitieministeriet (www.finlex.fi).

Makars släktnamn och barns släktnamn -broschyr

Nya namlagen (946/2017) träder i kraft den 1 januari 2019.