För- och efternamn

Enligt lagen om för- och efternamn behandlas ärenden som gäller anmälan om och ändring av för- eller efternamn i första instans av magistraten. Också rådgivning i frågor som gäller anmälan om och ändring av namn ges av magistraten. 

Namnlagen finns i databanken Finlex som upprätthålls av justitieministeriet.

Nya namlagen (946/2017) trädde i kraft den 1 januari 2019.